Parathormon i toczeń

Za wydzielanie tego hormonu odpowiedzialne są cztery bardzo małe gruczoły, które znajdują się za o wiele większą od nich tarczycą, tuż pod jabłkiem Adama w szyi. Te gruczoły wydzielania PTH pomagają regulować, ile wapnia mamy w naszych ciałach. Stymuluje on kości do uwalniania wapnia do krwi, nerki, aby utrzymywały stały poziom wapnia, a nie wydzielały go do moczu i nerki, by zwiększały aktywność witaminy D (co z kolei zwiększa absorpcję wapnia z jelit). Niskie stężenia PTH nie są powszechne u osób z toczniem rumieniowatym układowym.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wysoki poziom PTH może wystąpić ze względu na wiele możliwych przyczyn. Jednym z najczęstszych powodów jest niedobór witaminy D. Regularna ekspozycja na słońce jest głównym źródłem witaminy D, ponieważ skóra produkuje witaminę D w odpowiedzi na promieniowanie ultrafioletowe B światła. Jednak lekarze zalecają pacjentom z toczniem rumieniowatym układowym trzymać się z dala od słońca i regularnie stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ światło ultrafioletowe powoduje, że toczeń staje się bardziej aktywny.

Dlatego też wysoki odsetek osób mających toczeń ma również niedobory witaminy D. Najwięcej parathormonu jest produkowane w okresach niedoboru witaminy D, gdy nerki produkują witaminę D bardziej aktywnie. Niedobór witaminy D powoduje również uwalnianie większych ilości wapnia z kości, aby utrzymać prawidłowy poziom wapnia we krwi. Jeśli ktoś ma niedobór witaminy D, a lekarz zaleci mu stosowanie suplementów witaminy D, poziom PTH należy obniżyć, jak tylko poprawi się poziom witaminy D.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Poziom PTH może być podwyższony u osób z chorobą nerek powstałą ze względu na toczeń. Jedną z możliwych komplikacji podwyższonego poziomu PTH z powodu choroby nerek jest to, że PTH nadal powoduje uwalnianie więcej wapnia z kości, aż staną się one bardzo kruche (stan zwany osteomalacją). Często lekarze nerek (nefrolodzy) będą korzystać z różnych metod leczenia u pacjentów z chorobą nerek, którzy mają wysokie stężenie PTH w celu obniżenia tych poziomów oraz aby zmniejszyć ryzyko kruchych kości.

Inną częstą przyczyną podwyższonego stężenia PTH jest stan zwany pierwotną nadczynnością przytarczyc, gdzie powiększony gruczoł przytarczyc wydziela zbyt dużo PTH we własnym zakresie. Czasami lekarze muszą usunąć przerost gruczołu przytarczyc chirurgicznie. Objaw ten nie występuje jednak częściej u ludzi, którzy chorują na toczeń, w porównaniu do ludzi, którzy nie mają tego schorzenia.