Pleksopatia w toczniu

Nerwy obwodowe, które bezpośrednio łączą się z rdzenia kręgowym, zwane są nerwami osiowymi. Jest to jedna pary nerwów (jeden z nich przebiega dla lewego boku korpusu, a drugi dla prawego boku), rozgałęziająca się od każdego odcinka kręgowego kręgosłupa. Na przykład, jest to zazwyczaj pięć kręgów lędźwiowych w dolnej części pleców, a każdy z kręgów ma swoją własną parę odchodzących korzeniowych nerwów rdzenia kręgowego (są one ponumerowane jako L1-L5).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednak te nerwy korzeniowe w rzeczywistości przeplatają się ze sobą, tworząc strukturę nazywaną splotem (słowo to pochodzi od łacińskiego wyrazu oznaczającego warkocz). Zjawisko to może występować na całym rdzeniu kręgowym. Jeśli toczeń spowoduje uszkodzenie lub stan zapalny w obrębie tej grupy nerwów, to nazywa się to pleksopatią.

Pleksopatia w większości przypadków może powodować drętwienie i osłabienie, zarówno w jednym ramieniu, jak i w jednej nodze. Zazwyczaj istnieje przy tym znaczny ból w ramieniu lub nodze, opisywany jako piekący ból, często z towarzyszącym mu mrowieniem lub drętwieniem. Czasami ten ból może być nawet nie do zniesienia. Omawiane schorzenie również jest leczone dużymi dawkami sterydów. Chorobę diagnozuje się za pośrednictwem badania EMG. Ten rodzaj problemów nerwowych rzadko występuje u osób, które mają toczeń.