Polineuropatia w toczniu

Polineuropatia jest powszechnie nazywana przez lekarzy neuropatią obwodową. To schorzenie zazwyczaj wpływa na nerwy, które są odpowiedzialne bardziej za czucie rzeczy, niż siłę mięśni i aktywność ruchową. Typowymi objawami choroby są drętwienie i mrowienie stóp (częściej, niż w przypadku rąk). Pacjent może poczuć wrażenie mrowienia, a czasem może być on związany z piekącym bólem lub wrażeniem porażenia elektrycznego, które przychodzi i odchodzi. Często ból jest gorszy w nocy, gdy dana osoba jest w łóżku, powodując u niej problemy ze snem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Choroba występuje w dziesięciu do dwudziestu procent przypadków zachorowań na tocznia. Jeśli ataki występują gwałtownie i są silnie, schorzenie traktuje się sterydami. Jednakże, u większości ludzi choroba rozwija się bardzo powoli. Wtedy używa się steroidów, które mogą być pomocne. Ten rodzaj schorzenia także rozpoznaje się przy użyciu testu EMG. Jeśli objawy choroby są łagodne, może nie należy w ogóle poddawać ich terapii farmakologicznej, ale jeśli dyskomfort pacjenta jest na tyle poważne, że leki mogą zmniejszyć ból nerwu, preparaty lecznicze są wymagane.

Istnieje wiele leków, które mogą być stosowane w tym przypadku. Mogą to być na przykład opioidy, takie jak tramadol, oraz leki przeciwdepresyjne, takie jak nortryptylina i duloksetyna (Cymbalta), jak również leki przeciwpadaczkowe, takie jak pregabalina (Lyrica). Pacjenci mogą zapoznać się z zasobami zamieszczonymi na końcu tej książki, gdzie można znaleźć kilka przydatnych opracowań, mogących pomóc pacjentom z toczniem poradzić sobie z problemami z neuropatią obwodową.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

1. Neuropatia nerwów czaszkowych, pleksopatia i polineuropatia mogą wystąpić z powodu zapalenia lub uszkodzenia nerwów obwodowych. Choroby te mogą powodować osłabienie, drętwienie, ból lub pieczenie w obszarach dotkniętych chorobą.

2. Neuropatia nerwów czaszkowych zasadniczo wpływa na nerwy twarzy i może powodować trudności z mówieniem, słuchem, zachowaniem równowagi, widzeniem i mimiką twarzy.

3. Objawy choroby mogą być leczone podawaniem steroidów oraz leków immunosupresyjnych.

4. Mogą być również potrzebne nerwowe leki przeciwbólowe, jeśli ból jest szczególnie ciężki.