Potencjalnie modyfikowalne czynniki ryzyka w toczniu

Obejmują one przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza, utrzymywanie regularnych wizyt lekarskich, poprawę codziennych nawyków (takich, jak niepalenie, odpowiednia dieta i wykonywanie ćwiczeń fizycznych), a także przeprowadzanie wszelkich zalecanych badań medycznych (takich, jak zdjęcia rentgenowskie i testy laboratoryjne), sporządzanych zgodnie z zaleceniami lekarza. Oczywiście, może to być bardzo trudne, aby zrobić wszystko, o co lekarz poprosi, zwłaszcza, jeśli dana osoba ma wyjątkowo skomplikowaną sytuację medyczną.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednakże, postępowanie zgodne z tymi różnymi częściami terapii może mieć ogromny wpływ na wynik leczenia, poprawiając szanse bycia zdrowszym i posiadania dobrej jakości życia w porównaniu do stawania się bardziej chorym, a nawet zapobiegając możliwości zgonu z powodu powikłań tocznia. Ludzie z toczniem, które nie są przestrzegają sumiennie zasad ich leczenia, są szczególnie narażeni na większe ryzyko posiadania gorszej aktywności choroby toczniowej, wymagają hospitalizacji w przypadku ciężkiej choroby, wymagają częstszych wizyt na pogotowiu, mają większą szansę rozwoju istotnego uszkodzenia nerek i, niestety, częściej umierają z powodu powikłania ich tocznia.

W jednym z badań, przeprowadzonych wśród pacjentów, którzy mieli toczeń, wykazano, że pięćdziesiąt jeden procent z nich nie zażywało najważniejszego leku, hydroksychlorochiny (Plaquenil). To pokazuje, że że niestosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich jest niestety bardzo powszechnym problemem. Nawet w mojej własnej praktyce zauważyłem, że ludzie, którzy robią wszystko zgodnie z zaleceniami lekarza, rokują o wiele lepiej w dłuższej perspektywie czasowej, w porównaniu do tych, którzy tego nie robią.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Statystycznie rzecz ujmując, do zaleceń lekarzy najczęściej nie stosują się osoby młodsze, samotne, posiadające niższe dochody, posiadające niższy poziom wykształcenia, pozostające bez pracy, a także posiadające różnorakie problemy natury psychologicznej. Oczywiście, niektóre z tych czynników powodują znaczne trudności – sprawiające, że bardzo trudno jest danej osobie zastosować się do wszystkich zaleceń lekarskich. Na przykład osoba, która ma mało pieniędzy albo nie ma dobrego ubezpieczenia, może nie być w stanie pozwolić sobie na opłacenie transportu na częste wizyty lekarskie, a także może nie być w stanie pozwolić sobie na zakup wszystkich leków i wykonanie wszystkich badań wymaganych dla jej optymalnego zdrowia.

Ludzie, którzy mają niższy poziom wykształcenia, mogą mieć większe trudności ze zrozumieniem tego, na co chorują, i tego, w jaki sposób toczeń może wpłynąć na ich zdrowie i życie, jeśli nie potraktują go prawidłowo. Problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne powodują złożone trudności i wiążą się z licznymi wymogami dotyczącymi właściwej opieki zdrowotnej. Młodzi ludzie są bardziej skłonni, by zaprzeczać swojej chorobie, czują się silniejsi i niezniszczalni, a także nie biorą swojego stanu zdrowia tak poważnie, jak powinni. Młodzi ludzie często mówią, że są zbyt zajęci (praca, rodzina, życie towarzyskie), aby nadążyli z ich opieką zdrowotną i są bardziej skłonni do zaprzestania przyjmowania leków – zwłaszcza, gdy pacjent poczuje się dobrze.

Osoby samotne pozbawione są ważnej struktury wsparcia, udzielanego przez partnerów lub małżonków (który mogą zachęcać swoich partnerów lub małżonków, aby przyjmowali ich leki i regularnie odwiedzali swoich lekarzy). Jeśli więc jakaś osoba zidentyfikuje się jako znajdująca się w jednej z tych grup, które mają zwiększoną szansę być niezgodnymi z wymogami terapii, może ona podjąć dodatkowy wysiłek, aby móc pozostać z nimi w zgodzie.