Przeciwciała anty-fosfatydyloseryny

Jest to również jedno z przeciwciał antyfosfolipidowych, jak opisano szczegółowo powyżej w odniesieniu do przeciwciał kardiolipiny. Pojawiają się one u około jednej trzeciej osób z toczniem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej