Przeciwciała anty-histonowe H2a / H2b, przeciwciała H3 i przeciwciała H4

Histony są kompleksami białkowymi, które są związane z DNA w jądrach komórkowych. Wraz z histonami i DNA tworzone są chromosomy. Przeciwciała skierowane w stosunku do histonów są powszechne w przebiegu tocznia. Występują one u pięćdziesięciu do siedemdziesięciu procent osób cierpiących na tę chorobę.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ich obecność powoduje powstanie dyfuzyjnych (jednorodnych) wzorów ANA w teście metodą IFA. Omawiane przeciwciała pojawiają się również w innych układowych chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i twardzina skóry. Jednak są one najbardziej przydatne w diagnostyce tocznia polekowego. Stwierdzenie obecności przeciwciał histonowych u osoby, która choruje na toczeń, nie jest szczególnie przydatna.