Przeciwciała anty-nRNP / anty-U1-RNP

Przeciwciała przeciw rybonukleoproteinie (anty-nRNP) znane również jako przeciwciała anty-U1-RNP, znajdują się u 30-40% chorych na toczeń. Często są one przeciwciałami anty-SM, ale mogą być związane z różnymi postaciami klinicznymi. Ponadto w toczniu, przeciwciała te są silnie związane z mieszaną chorobę tkanki łącznej.

Odpowiedź immunologiczna na anty-RNP może być spowodowana przez przedstawienie się do komponentów jądrowych a dokładnie do membrany pęcherzyków komórek apoptotycznych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej