Przeciwciała anty-Scl-70 / przeciw topoizomerazie I

Przeciwciała anty-Scl-70 – związane są  z twardziną. Czułość przeciwciał twardziny wynosi około 34%, ale jest większe dla przypadków twardziny z rozproszonym skórnym zaangażowaniem choroby (40%).

Swoistość przeciwciał wynosi 98% do 99,6% w innych chorobach reumatycznych i zdrowych osobników, odpowiednio mniej. Oprócz twardziny, przeciwciała te znajdują się u około 5% pacjentów z toczniem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej