Przeciwciała Anty-Sm 

Przeciwciała Anty-Sm – są bardzo specyficznym markerem tocznia. Występują u około 99% osobników nie SLE brak przeciwciała anty-SM, ale tylko 20% pacjentów z SLE przeciwciał. Są one związane z centralnego układem nerwowym zaangażowania chorobę nerek, zwłóknienie płuc i zapalenie osierdzia w SLE, ale nie są związane z aktywnością choroby. Antygeny przeciwciał anty-SM są jednostkami rdzeń drobnych rybonukleoproteidów jądrowego (snRNPs), określany jako A do G, i wiąże się z U1, U2, U4 i U5 U6 snRNPs. Najczęściej te przeciwciała są specyficzne dla jednostki D, B, B ‚i molekularne i badania epidemiologiczne sugerują, że przeciwciała anty-SM może być indukowana przez mimiki cząsteczkowej, ponieważ białko wykazuje pewne podobieństwo do wirusa Epsteina-Barr białek.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej