Przeciwciała anty-Sm 

Przeciwciała anty-sM są to przeciwciała są bardzo specyficzne dla tocznia. Około 89% chorych na toczeń wykazuje obecność tych przeciwciał we krwi przeciwciała anty-SM i tylko 11% pacjentów ich brak. Są one związane z centralnym układem nerwowym zaangażowaniem w chorobę nerek, zwłóknieniem płuc i zapalenie osierdzia, ale nie są związane z aktywnością choroby.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Antygeny przeciwciał anty-SM są jednostkami drobnych rybonukleoproteidów jądrowych (snRNPs), określanych jako numeracją od A do G. Najczęściej przeciwciała  te są specyficzne dla jednostki D, B, B ‚i.

Molekularne badania epidemiologiczne sugerują, że przeciwciała anty-SM może być indukowane przez reakcję cząsteczkową, ponieważ białko wykazuje pewne podobieństwo do białek wirusa Epsteina-Barr.