Przeciwciała jądrowe i ENA

Są to przeciwciała, skierowane przeciwko antygenom białek występujących w „ekstrakcie” komórek. W tym ekstrakcie znajduje się wiele różnych rodzajów białek / antygenów, a więc wiele różnych potencjalnych przeciwciał skierowanych w ich stronę. Wspólną cechą przeciwciał z tej grupy jest ich działanie w celu wyrównania poziomu przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Pozytywny wynik testu ANA jest zazwyczaj jednoznaczny do rozpoznania SLE. Kiedy pacjent uzyska dodatnie wyniki badania ANA, następnym krokiem jest często sprawdzenie, czy można zidentyfikować u niego poszczególne rodzaje przeciwciał, które są bardziej specyficzne dla konkretnej choroby (ponieważ za dodatni wynik testu ANA odpowiedzialne mogą być różne choroby). Chociaż technicznie rzecz biorąc, przeciwciała ENA obejmują cały szereg substancji, takich jak anty-RNP, anty-Smith, anty-SSA, anty-SSB, anty-Jo 1 i anty-Scl 70, wielu laboratoriów do ich określania używa głównie nazwy anty-RNP i przeciwciała anty-Smitha. Zobacz: przeciwciała RNP i przeciwciała Smitha.