Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA – dsDNA

DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) oznacza kod genetyczny zawarty w jądrach komórek w organizmie. Składa się on z dwóch nici białek, skręconych wokół siebie niczym warkocz. Zbudowane w ten sposób DNA zwykle występuje we wszystkich komórkach ciała i jest nazywane dwuniciowym DNA lub rodzimym DNA. Przeciwciała skierowane ku tej strukturze DNA pojawiają się u czterdziestu do osiemdziesięciu procent ludzi, którzy mają toczeń (w zależności od użytej metody laboratoryjnej oraz badanej populacji pacjentów).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jej obecność powoduje rozproszony (lub jednorodny) wzór ANA podczas badania metodą IFA. Jest to dość specyficzne badanie krwi, wykonywane podczas przebiegu tocznia (co oznacza, że ​​pozytywny wynik testu nie jest powszechny u ludzi, którzy nie mają toczeń). Wykrycie tych przeciwciał u pacjenta spełnia jedno z kryteriów diagnostycznych SLA według American College of Rheumatology.

Ponadto, badanie to może być także użyteczne w kierowaniu leczeniem tocznia (a nie tylko w jego diagnozowaniu), ponieważ poziom anty-ds DNA u niektórych osób będzie się wahał wraz z aktywnością choroby. Innymi słowy, w czasie zaostrzenia choroby tocznia poziom antygenu może wzrosnąć, a podczas okresów nieaktywności choroby (zaistniałych spontanicznie lub w wyniku prowadzonej terapii) może się znormalizować lub zmniejszyć swoją wartość. Jednak nie sprawdza się to bezwzględnie w przypadku wszystkich pacjentów.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Niektórzy ludzie mają bowiem podwyższony poziom anty-ds DNA, który nie ulega wahaniom w czasie aktywności choroby. Określenia przydatności tego testu do leczenia choroby zwykle zajmuje lekarzowi trochę czasu. Ponadto, ludzie, którzy zostali pozytywnie zdiagnozowani na obecność anty-DS DNA, narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia u nich choroby nerek lub zapalenia naczyń, jako swoistą część swojej głównej choroby (czyli tocznia). Zapalenie naczyń krwionośnych może doprowadzić do wtórnego uszkodzenia różnych części ciała, takich jak chociażby skóra. Jednak, podobnie jak w przypadku większości testów stosowanych w toczniu, możliwości diagnozowania za pomocą tego badania nie są doskonałe. Są ludzie, którzy otrzymali pozytywny wynik badania na obecność anty-ds DNA, a niekoniecznie chorują na toczeń. Z kolei są też pacjenci, którzy mają toczeń, ale którzy są pozytywni dla anty-DS DNA, jednak nigdy nie rozwinie się u nich choroba nerek lub zapalenie naczyń. Kiedy wynik tego test jest jednak dodatni, umożliwia to lekarzowi zwrócenie większej uwagi na możliwość pojawienia się wspomnianych ewentualności.