Przeciwciała rybosomalne typu P

Badanie przeciwciał rybosomalnych typu P jest jednym z najbardziej swoistych testów krwi, wykonywanych w celu pomocy dla diagnozowania SLE. Innymi słowy, jeśli ktoś jest pozytywny dla przeciwciał rybosomu-P, prawdopodobnie choruje on na toczeń, ponieważ niezwykle rzadko (jeśli w ogóle), przeciwciała te pojawiają się u ludzi, którzy nie mają tocznia, lub pacjentów, którzy chorują na inne układowe choroby autoimmunologiczne.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Około dwadzieścia procent osób z toczniem wykazuje korzystne wyniki dla obecności tych przeciwciał, lecz liczba ta może być też o wiele większa i wynosić aż czterdzieści do pięćdziesięciu procent w Azji i w przypadku dzieci z toczniem. Ludzie, którzy uzyskali dodatni wynik na obecność tych przeciwciał, narażeni są na zwiększone ryzyko rozwoju zapalenia wątroby ze względu na toczeń rumieniowaty układowy w porównaniu do tych pacjentów z toczniem, którzy uzyskali negatywne wyniki przeciwciał.

Jednakże u większości ludzi, którzy zyskali pozytywny wynik testu dla tego przeciwciała, nie rozwija się zapalenie wątroby. Inne powikłania tocznia, które mogą prawdopodobnie pojawiać się u osób, które uzyskali korzystne wyniki dla tego przeciwciała, obejmują związane z toczniem choroby skóry i zapalenie nerek. Wstępne badania nad przeciwciałami rybosomu-P przeprowadzane na początku lat dziewięćdziesiątych sugerują silny związek omawianych antygenów z ciężką depresją i możliwością rozwinięcia się psychozy (u pacjentów występowały na przykład: halucynacje, urojenia, nieskładność myśli i dezorientacja).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Ostatnie badania sugerują, że tak naprawdę zwiększony poziom przeciwciał rybosomu P ma raczej słaby związek z tymi problemami. Innymi słowy, jedynie nieznacznie większa ilość osób z toczniem, którzy mają ciężką depresję i psychozę, może być pozytywna dla przeciwciał rybosomu-P w stosunku do innych ludzi, którzy mają toczeń. Natomiast u większości ludzi, którzy wykazali pozytywne wyniki dla obecności przeciwciał rybosomów-P, nie wystąpiła żadna ciężka depresja lub psychoza. Badania przeprowadzone w 2012 roku wykazały, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych u dzieci, które mają toczeń, a które mają pozytywny wynik dla przeciwciał rybosomu-P.