Przeciwciała Smith – Anti-Smith, przeciwciało Sm

Przeciwciało anty-Smith zawarte jest w ekstrahowalnych przeciwciałach jądrowych wraz z przeciwciałami anty-RNP. U piętnastu do trzydziestu procent osób z toczniem występują dodatnie wyniki dla obecności przeciwciał anty-Smith. Jego obecność powoduje pojawienie się prążkowego obrazu ANA a badaniu metodą IFA. Antygen zazwyczaj występuje wraz z anty-RNP.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Innymi słowy, gdy wynik badania na przeciwciała anty-SM jest dodatni, również wynik anty-RNP zwykle jest pozytywny. Lekarze po raz pierwszy opisali przeciwciała anty-Smith na przykładzie początkującej aktorki o nazwisku Stephanie Smith. Po zdiagnozowaniu u niej toczeń w 1959 roku, zmarła po dziesięciu latach choroby, w 1969 roku, w wieku 22 lat. Odkryte wówczas przeciwciało zostało nazwany właśnie od nazwiska tej kobiety.

Najważniejszą cechą przeciwciała anty-Smith jest to, że jest ono bardzo specyficzne dla tocznia; rzadko pojawia się u pacjentów, którzy nie mają tocznia lub innych chorób autoimmunologicznych. Jest to tak charakterystyczne dla pacjentów chorujących na toczeń, że zostało wliczone w do kryteriów klasyfikacyjnych dotyczących toczenia układowego według American College. Nie ma jednoznacznych dowodów, że poziom omawianego przeciwciała waha się wraz z aktywnością choroby. Dlatego też ten test jest użyteczny do diagnozy toczenia, a nie w monitorowaniu tego, jak toczeń odpowiada na zastosowaną terapię.