Przeciwciała SSB (zespół anty-Sjögrena B, Sjögrena Anti-SS-B, anty-SSB i przeciwciała LA)

Przeciwciała anty-SSB zwykle pojawiają się u tych pacjentów, którzy wykazują pozytywne wyniki również dla przeciwciał anty-SSA. Przeciwciała te są wykrywalne u piętnastu do dwudziestu pięciu procent z toczniem oraz u czterdziestu do sześćdziesięciu osób z zespołem Sjogrena.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Obecność omawianego antygenu powoduje powstanie prążkowego obrazu ANA podczas badania metodą IFA. Niezwykłe jest to, iż osoba, u której wykryto pomyślny wynik dla anty-SSB, niekoniecznie ma jednocześnie pozytywny wynik przeciwciał anty-SSA. Natomiast pacjenci, którzy mają SLE, a przy tym są pozytywni zarówno dla badania anty-SSA, jak i dla przeciwciał SSB, są mniej narażeni na pojawienie się i rozwój choroby nerek. Kobiety, których wynik badania przeciwciał anty-SSB wypadł pozytywnie i które zaszły w ciążę, narażone są na nieznaczne ryzyko urodzenia dziecka z toczniem noworodkowym. Ponadto, pacjenci, którzy chorują na toczeń oraz wykazują pozytywny odczyn przeciwciał anty-SSB, znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na zespół Sjogrena z upływem czasu.