Przeciwciała transglutaminazy tkankowej

Przeciwciała transglutaminazy tkankowej są bardzo użyteczne w diagnozowaniu choroby autoimmunologicznej zwanej chorobą trzewną, która powoduje problemy z absorpcją substancji odżywczych w jelitach. Przeciwciałami anty-tTG mogą być IgG (immunoglobulina G) lub IgA (immunoglobulina A).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Przeciwciała transglutaminazy tkankowej w postaci IgA są wysoce specyficzne dla chorych na celiakię. Przeciwciało to rzadko pojawia się jednak u osób z toczniem. Ludzie, którzy chorują na toczeń, narażeni są jednak na zwiększone ryzyko wystąpienia u nich choroby trzewnej w stosunku do normalnej populacji. Jeżeli osoba, która ma toczeń, ma również objawy sugerujące chorobę trzewną, pozytywny wynik IgA w postaci anty-tTG może pomóc w dokonaniu diagnozy celiakii. Zobacz także: przeciwciała endomysial.