Przeciwciała DNA jednoniciowe (DNA Anti-SS, przeciwciała SS- DNA)

DNA, lub inaczej mówiąc kwas dezoksyrybonukleinowy, to specyficzny kod genetyczny, zawarty w jądrach komórek w organizmie. Składa się on z dwóch nici białek, skręconych wokół siebie niczym warkocz. Dlatego właśnie DNA, który zwykle występuje w komórkach, określane jest jako „podwójnie skręcony łańcuch DNA”.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Natomiast jeżeli oba pasma są od siebie oddzielone, określeniem dla każdego pasma jest „jednoniciowe DNA”. Przeciwciała, które są kierowane tylko do pojedynczych łańcuchów (to znaczy przeciw jednoniciowym strukturom DNA), są bardzo nieswoiste. Chociaż pojawiają się one u siedemdziesięciu procent osób, które mają toczeń, pojawiają się również w wielu innych schorzeniach, w tym w chorobach o podłożu reumatologicznym.