Przyjmowanie kalcytoniny podczas ciąża i okresu karmienia piersią

Wykazano, że kalcytonina nie ma zdolności przenikania przez łożysko. W badaniach przeprowadzanych na zwierzętach zaobserwowano jednak niską masę urodzeniową. Preparatu nie badano w przypadku ciąż ludzkich.

Lekarze mogą przepisywać kalcytoninę w okresie ciąży, jeśli korzyści z zastosowania tego leku przewyższają potencjalne ryzyko. Wykazano, że kalcytonina ma wpływ na zmniejszenie produkcji mleka w piersi u zwierząt. Nie przebadano tej kwestii u ludzi. Dla zachowania bezpieczeństwa, nie zaleca się jednak stosowania omawianego preparatu w okresie karmienia piersią. Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej