Przyjmowanie raloksyfenu podczas ciąży i karmienia piersią

Nie należy przyjmować omawianego preparatu, jeśli pacjentka jest w ciąży. Nie należy stosować leku, jeśli pacjentka karmi piersią. Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej