Psychoza w przebiegu tocznia

Psychoza charakteryzuje nieuporządkowanym i dziwacznym myśleniem, w tym urojeniami i halucynacjami. Określenie „urojenia” odnosi się do osoby, która wierzy, że coś się dzieje, gdy tymczasem obiektywne fakty wskazują inaczej. Niektórym klasycznym przykładem byłoby myślenie, że chce Cię zaaresztować CIA albo że w rzeczywistości jesteś kimś innym, na przykład Napoleonem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Termin „halucynacje” oznacza to, że dana osoba odczuwa i widzi obecność rzeczy, które nie istnieją naprawdę. Może to odczuwać za pośrednictwem wszystkich zmysłów. Oznacz to na przykład takie zachowania, jak słyszenie głosów, które nie istnieją, dostrzeganie rzeczy, które nie istnieją, czucie nietypowych zapachów, które w rzeczywistości nie są obecne, i odczuwanie dotyku nieistniejących bodźców, takich jak na przykład mrówki chodzące po ciele. Psychoza może odbywać się wraz ze stanem ostrego splątania (omówionym wcześniej w tym samym rozdziale).

Psychoza może wystąpić aż u dziesięciu procent osób z toczniem, zwykle w pierwszym roku zaistnienia choroby. Jej pojawienie się zostało uznane jako jedno z kryteriów klasyfikacyjnych wykorzystywanych w pomaganiu zdiagnozowania tocznia według American College of Rheumatology. Większość ludzi, którzy mają toczeń, a którzy mają jednocześnie psychozę, ze względu na skutki tocznia w obrębie mózgu wymagają przyjmowania wysokich dawek sterydów. Czasami w celu kontroli tych dziwnych procesów przepisywane są leki psychiatryczne, które są stosowane w leczeniu stanów psychotycznych (takich, jak schizofrenia).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Dla lekarza prowadzącego również ważne to, aby upewnić się, co jest powodem, dla którego pojawiają się u pacjenta epizody psychotyczne. Na przykład, po użyciu narkotyków, takich jak kokaina i metamfetamina, mogą pojawić się epizody przemijającej psychozy. Podobnie jak w przypadku zaburzeń afektywnych, psychozy mogą czasami powodować steroidy, takie jak prednizon, zwłaszcza przy podawaniu ich w wysokich dawkach. Może to stanowić dość duże wyzwanie dla lekarzy, ponieważ sposobem leczenia tocznia jest zwiększenie dawek steroidów, ale sposobem leczenia psychozy wywołanej steroidami jest zmniejszenie ich dawki. Stwierdzenie, co tak naprawdę jest przyczyną psychozy, nie zawsze jest możliwe. W celu zdiagnozowania powodu wystąpienia psychozy pomocne mogą być różne badania krwi i mózgu.

1. Psychoza charakteryzuje nieuporządkowanym, dziwacznym myśleniem. Schorzenie obejmuje problemy z urojeniami i halucynacjami.

2. Przy diagnozowaniu choroby należy wykluczyć inne ważne przyczyny powstania psychozy, takie jak skutki leków (takich, jak sterydy) oraz zażywanie nielegalnych narkotyków, (takich jak kokaina).

3. Jeśli psychoza wynika z tocznia, może być spowodowana zapaleniem mózgu. Wówczas choroba wymaga stosowania dużych dawek steroidów lub innych leków immunosupresyjnych.

4. Konieczne może być również podjęcie terapii stosowanych w leczeniu zaburzeń psychotycznych, takich jak schizofrenia.