Rak płuc i toczeń

Rak płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród wszystkich śmierci spowodowanych nowotworami w Stanach Zjednoczonych. Liczne badania wykazały, że osoby z toczniem mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc (około 1,4 razy wyższe) w porównaniu z populacją ogólną. Natomiast siedemdziesiąt do osiemdziesięciu pięciu procent tych nowotworów płuc pojawia się u pacjentów z toczniem, którzy palą. Przypadki zachorowalności na raka płuc mogą jednak występować również u pacjentów z toczniem, którzy nie palili papierosów. Niektóre rzadkie typy nowotworów płuc pojawiają się częściej u ludzi, którzy mają toczeń z nieznanych powodów. Jednak palenie papierosów pozostaje głównym powodem, dla którego ludzie chorujący na toczeń zapadają na raka płuc. Jest to kolejny bardzo ważny argument, dlaczego ludzie, którzy mają toczeń, nie powinni palić papierosów.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej