Retikulocyty w toczniu

Retikulocyty – są niedojrzałymi krwinkami czerwonymi, systematycznie uwalnianymi ze szpiku kostnego. Komórki dojrzewają następnie w krwiobiegu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Gdy istnieje zniszczenie zbyt wiele czerwonych krwinek, jak w przypadku niedokrwistości hemolitycznej, szpik kostny odpowiada uwalnianiem większej retikulocytów do krwi, której mają zastąpić zniszczone czerwone krwinki. W związku z tym, pojawienie się bardzo wysokiej liczby retykulocytów we krwi może być użyteczne w diagnostyce niedokrwistości hemolitycznej u osób z toczniem.

Inne postacie anemii, takie jak niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych, niedokrwistość wynikająca z niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B-12 lub niedoboru kwasu foliowego, nie powodują aż takiego wzrostu retikulocytów, ponieważ szpik kostny ma trudności z produkowanie większej ilości czerwonych krwinek z powodu tych braków i obecności stanów zapalnych.