Sedymetacja OB

Mierzenie szybkości sedymentacji erytrocytów najczęściej stosowane jest przez lekarzy w celu sprawdzenia obecności stanu zapalnego. Większość ludzi, którzy mają aktywnego tocznia, ma podwyższony poziom OB; jednak wielu nie ma, zatem nie stanowi to reguły.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

U niektórych pacjentów z toczniem, którzy nie mają aktywnej choroby, może pojawić się również podwyższone OB bez wyraźnego powodu. Wahania sedymentacji są najbardziej widoczne u ludzi, którzy mają podwyższone OB w okresach aktywności choroby i normalny wskaźnik ESR w okresach dobrego samopoczucia. OB może być podwyższone również z innych przyczyn niż obecność stanu zapalnego, takich jak niedokrwistość, starszy wiek oraz w przypadku kobiet bycie w ciąży.