Skąd wzięła się nazwa „lupus”?

Słowo „lupus” (od łacińskiego słowa dla „wilk”) jest przypisane do XIII-wiecznego lekarza Rogeriusa, którzy używał tej nazwy do opisania zmian erozyjnych na twarzy, które przypominały ugryzienia wilka. Słowo „rumieniowaty” (od greckiego słowa ” erythros, czyli czerwony) odnosi się do czerwonawego koloru zmian na twarzy.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej