Steroidy i toczeń

Zauważono, że ludzie, którzy mają toczeń i otrzymują wysokie dawki sterydów, lub tacy, którzy zażywają sterydy przez dłuższy czas, mają wyższe ryzyko wystąpienia u nich powikłań miażdżycowych niż osoby, którzy mają toczeń, a które nie przyjmują sterydów. Kwestia tego, czy leki steroidowe same generują zablokowanie tętnic, czy stosowanie sterydów prostu odzwierciedla większe nasilenie stanu zapalnego tocznia u tych pacjentów, nie jest do końca jasna. Badanie przeprowadzone w roku 2009 w pokrewnej dziedzinie pokazało, że inny lek stosowany w toczniu, azatiopryna (Imuran), również był związany z częstszym występowaniem miażdżycy u chorych na toczeń. Autorzy tego badania sugerują, że u pacjentów, którzy mieli cięższą postać tocznia, rozwijająca się miażdżyca pojawiło się najprawdopodobniej ze względu na przyjmowanie określonych leków.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Jednakże, nie tylko stosowanie sterydów zwiększa problemy wywołujące miażdżycę. Do czynników ryzyka należą też inne przyczyny, na przykład: przyrost masy ciała, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi i podwyższony poziom cholesterolu, z których wszystkie zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy.