Stosowanie kalcytoniny u osób starszych i u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania kalcytoniny u osób starszych i pacjentów w podeszłym wieku. Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej