Syndrom kurczliwych płuc w toczniu

Syndrom kurczenia się płuc jest rzadkim powikłaniem powstającym w wyniku tocznia. W literaturze medycznej istnieje tylko osiem przypadków tego schorzenia, więc tak naprawdę nie wiemy o nim zbyt wiele. Ludzie, którzy mają syndrom kurczących się płuc, odczuwają duszność i ból opłucnowy w klatce piersiowej (ból pogarsza się, gdy próbują oddychać). Badania rentgenowskie wskazują, że przepona (mięsień położony u podstawy płuc, który pomaga nam w oddychaniu), jest u takich osób większa, niż normalnie. Badania płuc wykonane u tych chorych były sprzeczne z niektórymi analizami, pokazującymi, że przepona nie działa normalnie, podczas gdy inne sugerowały, że taka prawidłowość rzeczywiście ma miejsce. Przyczyna tej choroby jest nieznana. Podawanie steroidów, takich jak prednizon, wydają się łagodzić ten stan.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

1. Zespół zmniejszenia (skurczania, kurczliwości) płuc z powodu tocznia jest bardzo rzadkim powikłaniem tocznia.

2. Powód pojawienia się tego zespołu nie jest dotychczas poznany.

3. Zespół powoduje zadyszkę.

4. Lekarz diagnozuje zespół kurczliwości płuc na podstawie badania klatki piersiowej promieniami rentgenowskimi i wykonania testu metodą PFT.

5. Leczenie tego stanu polega na podawaniu pacjentowi steroidów.