Szybki plazmowy test metodą reagina (test bezkrętkowy, serologiczny test na kiłę, RPR, STS).

RPR jest testem przesiewowym na kiłę, czyli jedną z chorób przenoszonych drogą płciową. Jednakże, możliwe jest, aby dodatnie wyniki tego testu pojawiły się również u osób chorych na syfilis.

Jeśli wynik badania RPR jest pozytywny, lekarz musi wykonać ponowny test na kiłę, taki jak na przykład test immunofluorescencji absorpcji krętkowej lub test aglutynacji cząstek krętka bladego. Jeśli któreś z tych badań da wynik negatywny, wówczas pacjent nie ma syfilisu, lecz jedynie fałszywie dodatni wynik testu na syfilis. Zazwyczaj od piętnastu do trzydziestu procent pacjentów, którzy mają toczeń, wykazuje fałszywie dodatni wynik testu na syfilis.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Fałszywie dodatni wynik testu na kiłę może wynikać z pewnego rodzaju przeciwciał antyfosfolipidowych, które mogą powodować nawracające poronienia lub powstawanie skrzepów krwi (zespół antyfosfolipidowy). Ponadto, obecność fałszywie dodatnich wyników testu na kiłę u osoby z toczniem spełnia jedno z kryteriów klasyfikacyjnych choroby według American College of Rheumatology