Testy immunologiczne

Testów tych nie wykonuje się zazwyczaj na podstawie arkuszy badań laboratoryjnych (testy immunologiczne), lecz raczej na podstawie ich indywidualnych wyników. Ponadto, różne laboratoria mają różne nazwy wymieniane na wynikach laboratoryjnych. Na przykład, w jednym laboratorium można spotkać się z oznaczeniem wyniku testu anty-dwuniciowego DNA jako „przeciwciała dsDNA”, podczas gdy w innym może to być określane jako „anty-ds DNA”.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Dla uproszczenia oznaczeń na liście badań, w przypadku, gdy nazwa testu jest bardzo długa i skomplikowana, można zastosować ją bez przedrostka „anty-” lub bez prefiksu. Innymi słowy, jeśli badania laboratoryjne wskazują, że masz pozytywne „przeciwciała anty-SM”, spójrz pod hasło „przeciwciało SM”. Synonimy używane w testach laboratoryjnych pojawiają się w nawiasach po każdej adnotacji laboratorium. Lekarz może nakazać wykonanie licznych możliwych testów immunologicznych. Podawana tutaj lista ta nie jest do końca wyczerpująca, lecz odnosi się bezpośrednio do niektórych z najczęściej omawianych badań u pacjentów z SLE lub u osób, u których lekarze podejrzewają, że mogą oni mieć SLE. Laboratorium wykonuje wszystkie te testy korzystając z pobranych od pacjenta próbek krwi.