Testy przeciwzakrzepowe SLA (Test Viper Venom Russella, PTT-LA z odruchową sześciokątną fazą powrotu, dRVVT , Lac, dRVVT).

Antykoagulant toczenia jest uważany za jedną z antyfosfolipidowych oraz antykardiolipinowych przeciwciał beta-2-glikoproteiny I oraz antyfosfatidylowych przeciwciał seryny. Przeciwciała antyfosfolipidowe mogą również powodować fałszywie dodatnie testy kiły u osób z toczniem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Obydwa rodzaje antygenów mogą również pojawić się u osób, które mają zespół antyfosfolipidowy, co może powodować u nich nawracające poronienia, zakrzepy krwi oraz inne problemy. Około trzydzieści procent pacjentów, którzy chorują na toczeń, jest pozytywnych dla LAC, a u około połowy z nich w miarę upływu czasu mogą rozwinąć się zakrzepy. Ponadto, obecność tego antygenu u danej osoby spełnia jedno z kryteriów klasyfikacyjnych tocznia według American College of Rheumatology