Toczeń i nowotwory

Ludzie, którzy mają toczeń, mają nieznacznie zwiększone ryzyko zachorowania na raka w porównaniu do ludzi, którzy nie mają tocznia. Nie jest to niczym zaskakującym, ponieważ toczeń powoduje nieprawidłowości działania układu odpornościowego – poprawnie funkcjonujący system immunologiczny jest niezwykle ważny dla ochrony organizmu i pozbywania się komórek nowotworowych. Duże badania europejskie z 2011 roku wykazały, że u chorych na toczeń pojawia się zwiększona liczba nowotworów z powodu obecności u nich wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

HPV jest przenoszony drogą płciową i może żyć w organizmie żywiciela przez wiele lat. Zakażenie HPV jest związane z takimi nowotworami, jak rak szyjki macicy, rak odbytu, rak gardła, a nawet rak skóry. Dlaczego też ludzie, którzy mają toczeń, mogą zachorować na nowotwór związany z HPV relatywnie częściej, niż inni ludzie. Szczegółowe przyczyny takiego stanu nie są jednak do końca poznane. Może to być spowodowane na przykład faktem, że układ odpornościowy takich osób nie jest wystarczająco sprawny w walce przeciwko wirusowi HPV; może to być też spowodowane lekami immunosupresyjnymi, które zażywają. Na szczęście, obecnie istnieje szeroko dostępna szczepionka o nazwie Gardasil, która ​​może rzeczywiście zapobiec infekcji niektórymi szczepami wirusa HPV. Dlatego też wymieniona szczepionka może potencjalnie zmniejszyć ryzyko częstszego zachorowania na HPV, a więc wyeliminować powstawanie pewnych nowotworów u ludzi, którzy mają toczeń.

Rak jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci Amerykanów (zaraz po chorobach serca). U osób, które mają toczeń, rak jest czwartą co do częstości przyczyną zgonów (po toczniu, zdarzeniach sercowo-naczyniowych i infekcjach). Nowotwory nie są bardzo podkreślane w popularnej literaturze na temat tocznia. Jednak jest to bardzo ważny temat, ponieważ ludzie, którzy mają toczeń, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka (jest to u nich o piętnaście procent bardziej prawdopodobne) w porównaniu do ludzi, którzy nie mają tocznia. Niektóre nowotwory występują częściej u osób z toczniem, a niektórym z nich można potencjalnie zapobiec. Badania przesiewowe mogą pomóc w wykryciu niektórych z tych nowotworów w bardzo wczesnych stadiach, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie odpowiednich lekarstw w celu skutecznego leczenia choroby. Co ciekawe, niektóre nowotwory mogą wystąpić rzadziej u osób z toczniem.

Zwiększone ryzyko zachorowania na raka jest największe w pierwszym lub drugim roku po rozpoznaniu tocznia. Jednakże, wyższe ryzyko pojawienia się nowotworu utrzymuje się przez całe życie dotkniętej toczniem osoby. Ponadto, ludzie, którzy mają toczeń, wykazują równocześnie tendencję do zachorowania na raka w młodszym wieku niż ich rówieśnicy, którzy nie mają toczeń.

To zwiększone ryzyko zachorowania na raka wynika prawdopodobnie częściowo ze względu na zaburzenia w układzie odpornościowym człowieka, który ma toczeń. Układ immunologiczny organizmu zabezpiecza nie tylko przed infekcjami ciała, ale również przed powstawaniem nowotworów. Organizm człowieka regularnie wytwarza nieprawidłowe komórki, które są potencjalnie nowotworowe. Jednakże, układ immunologiczny jest odpowiedzialny za bieżące rozpoznawanie tych komórek i ich natychmiastowe usuwanie. To jeden z powodów, dlaczego nowotwory stają się coraz bardziej powszechne u starszych ludzi. Starzejący się układ odpornościowy staje się mniej zdolny do rozpoznawania i usuwania komórek rakowych z organizmu. To samo może występować u osoby, która ma toczeń. Układ odpornościowy u osób z toczniemmoże nie być aż tak skuteczny w obronie organizmu i usuwaniu tych komórek nowotworowych w porównaniu z układem immunologicznym ludzi, którzy nie mają tocznia. Ryzyko zachorowania na raka jest najwyższe u osób z cięższą chorobę toczniową, co z pewnością będzie argumentem potwierdzającym tę teorię.

Innym potencjalnym powodem, dlaczego osoby mające toczeń narażone są na zwiększone ryzyko rozwoju raka, może być stosowanie przez nich niektórych leków. Na przykład, przeprowadzone badania wykazały, że w szczególności stosowanie cyklofosfamidu może być związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworu. Cyklofosfamid zwiększa ryzyko zachorowania na chłoniaka (nowotwór węzłów chłonnych) i raka szyjki macicy. Cyklofosfamid podawany w formie tabletek może również spowodować raka pęcherza moczowego –jednak ludzie, którzy mają toczeń, rzadko zażywają cyklofosfamid w formie doustnej. Lekarze przepisują go zazwyczaj w postaci zastrzyków zamiast w formie podawania tabletek. Cyklofosfamid jest wykorzystywany głównie w ludzi, którzy mają najbardziej niebezpiecznych formy tocznia, takie jak ciężka choroba nerek, choroba mózgu lub choroby płuc. Inne leki immunosupresyjne stosowane w toczniu nie zostały udowodnione jako mogące powodować powstawanie nowotworów.

Nowotwory, które występują częściej u osób, które mają toczeń:
chłoniak (szczególnie chłoniak nieziarniczy): jest on najbardziej powszechny u tych, którzy mają bardziej aktywną postać toczenia, u tych, którzy mają wtórny syndrom Sjogrena oraz u pacjentów leczonych cyklofosfamidem,

– rak płuc: pojawia się zwłaszcza u tych pacjentów, którzy palą papierosy,
– rak wątroby,
– nowotwory powstające z powodu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego,
– rak szyjki macicy,
– rak sromu i pochwy,
– rak odbytu,
– nieczerniakowy rak skóry (rak podstawnokomórkowy i rak komórek)

Nowotwory, które mogą ewentualnie występować częściej u osób z toczniem (zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania można było zobaczyć w jednym lub w zaledwie kilku badaniach):

– rak nerki (zwany również nefromą),
– rak tarczycy

Nowotwory, które mogą wystąpić rzadziej u osób z toczniem (prawdopodobnie z powodu różnic hormonów płciowych):

– rak piersi,
– rak jajnika,
– rak macicy (endometrium),
– rak prostaty.

Innym możliwym powodem zwiększonej częstotliwości pojawienia się nowotworów u ludzi, którzy mają toczeń, jest zmniejszenie zdolności układu odpornościowego takiego człowieka do walki z wirusami rakotwórczymi. Przykładowo, wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) powoduje powstawanie kilku rodzajów nowotworów. Liczne badania wykazały, że pacjenci z toczniem są bardziej narażeni na ryzyko rozwoju raka ze względu na HPV. Zostało to zaobserwowane w szczególności na podstawie jednego badania. Po zbadaniu pięciuset siedemdziesięciu sześciu duńskich pacjentów z toczniem, wykonywanym przez dość długi czas (do trzydziestu ośmiu lat), stwierdzono u nich znaczny wzrost liczby nowotworów związanych z HPV, w porównaniu do liczby takich nowotworów u ludzi, którzy nie mają toczeń. Na przykład, pacjenci z toczniem byli dwadzieścia siedem razy bardziej narażeni na rozwój raka odbytu, dziewięć razy bardziej narażeni na rozwój raka sromu i pochwy oraz dwa razy bardziej narażeni na rozwój czerniaka skóry i raka jamy ustnej. Wszystkie z nich mogą być spowodowane przez zarażenie wirusem HPV.

Istnieje jedna grupa leków, która może faktycznie zmniejszać ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Przeprowadzone badania sugerują, że są to niesteroidowe leki zwane przeciwzapalnymi, w skrócie NLPZ (takie, jak ibuprofen i naproksen). Wykazano, że faktycznie mogą one zmniejszać ryzyko rozwoju pewnych rodzajów nowotworów, takich jak rak jelita grubego, rak piersi i rak prostaty. Ludzie, którzy mają toczeń, są bardziej skłonni do przyjmowania preparatów z tej grupy w leczeniu bólu w porównaniu do ludzi, którzy nie mają tocznia. Chociaż nie wiadomo, czy u ludzi, którzy mają toczeń, raka jelita grubego rozwija się częściej czy rzadziej, ostatnie badania sugerują, że kobiety, które mają toczeń, mogą wykazywać mniejsze szanse zachorowania na raka piersi w porównaniu do innych kobiet. Ponadto, ludzie, którzy mają toczeń, są rzeczywiście mniej narażeni na rozwój raka prostaty niż z porównaniu z innymi mężczyznami.