Toczeń i stres

Czym dokładnie jest stres?

Stres występuje w odpowiedzi na okoliczności wymagają od nas dostosowania lub adaptacji. Badania wykazały, że stopień i intensywność stresu w odpowiedzi na sytuację zależą od tego, w jaki sposób oceniamy i interpretujemy zagrożenie lub wyzwanie i jak radzimy sobie z sytuacją.

toczen-stres

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Im więcej wątpliwości masz w trakcie radzenia sobie z sytuacją, tym więcej stresu doznajesz. Życie z chorobą przewlekłą taką jak toczeń z pewnością może być stresujące. Poziom stresu doświadczanego w odniesieniu do życia z toczniem będzie zależała od sposobu radzenia sobie ze stresem. Może to oczywiście zmieniać się w czasie w zależności od tego, jak choroba jest aktywna i od innych czynników, które mogą zmienić nasze reagowanie na sytuacje stresowe np. (poziom tj wsparcia społecznego).

Czy każdy stres jest szkodliwy?

Stres jest normalną częścią życia codziennego. W rzeczywistości życie byłoby prawdopodobnie dość nudne, gdybyśmy mieli żadnego stresu. Stres jest problemem tylko wtedy gdy zakłóca naszą zdolność do wykonywania codziennych zadań – negatywnie wpływa na nasze zdrowe (czyli powoduje przewlekłe napięcie mięśni, rozstrój żołądka) lub prowadzi nas do zaangażowania się w niezdrowe zachowania w celu czasowego zmniejszenia stresu (czyli palenie, nadmiernie picie alkohol, złe nawyki żywieniowe).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jakie czynniki mogą modyfikować naszą odpowiedź w stosunku do sytuacji stresowej?

Niektóre czynniki mogą rzeczywiście zmniejszyć lub zwiększyć naszą reakcję na czynniki stresogenne. Obejmują one:

Kontrola percepcji – im większą będziemy mieli kontrolę nad sytuacją stresową, tym mniej stresu będziemy odczuwać w stosunku do sytuacji.

Pomoc społeczna – odnosi się do naszego postrzegania stopnia komfortu, opiekuńczości lub otrzymanej pomoc od innych osób. Im więcej osób mamy w otoczeniu na których możemy polegać w potrzebie, tym mniej stresu wykażemy w odpowiedzi na sytuacje stresowe. W rzeczywistości badania wykazały, że pacjenci, którzy chorują na toczeń posiadający wyższy poziomów wsparcia społecznego również wykazują lepszy stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Styl życia – Odnosi się do strategii radzenia sobie ze stresem. Mogą to być ukierunkowane strategie, które są aktywne Zachowania mające na celu rozwiązanie problemu suche.