Toczeń u mężczyzn

Pomimo, że większość ludzi, którzy mają toczeń, to kobiety, około dziesięć procent wszystkich pacjentów to mężczyźni. Mężczyźni są bardziej narażeni na rozwój tocznia w młodym wieku, niż gdy będą w wieku starszym. Jest to przeciwieństwem częstotliwości zachorowań w przypadku kobiet, które są bardziej narażone na rozwój tocznia, gdy są one w wieku rozrodczym w porównaniu do lat, kiedy są dziećmi lub gdy osiągną wiek menopauzy.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Przeprowadzono do tej pory wiele badań w odniesieniu do mężczyzn, którzy mają toczeń, w których analizowano, jakie są właściwości ich choroby w porównaniu do kobiet, które mają toczeń. Mężczyźni mogą mieć większe szanse możliwość pojawienia się gorączki, utratę masy ciała, pojawienie się zapalenia błony surowiczej (takiego jak na przykład zapalenie opłucnej), niskiego wskaźnika morfologii krwi oraz wystąpienia problemów neurologicznych w stosunku do kobiet. Badania sugerują, że mężczyźni mogą wykazywać cięższą aktywność choroby, bardziej trwałe uszkodzenie narządów oraz wyższą śmiertelność w porównaniu do kobiet. Wyniki te zostały potwierdzone w 2012 roku w raporcie wystosowanym przez Uniwersytet Johns Hopkins Hospital w Baltimore, Maryland.

Jednak wyniki te nie są uniwersalne. W badaniu z 2012 roku obserwowano różnice u mężczyzn i kobiet, którzy mieli toczeń, a którzy leczyli się w University College London Hospital od 1976 do 2005 roku. Okazało się, że kobiety miały wyższy wskaźnik owrzodzenia jamy ustnej, niewydolność nerek i ogólny wskaźnik śmiertelności. W rzeczywistości, doktor David Isenberg, MD (jeden z autorów tego badania), w roku 1994 wypowiedział się w tej sprawie, że „zestaw cech charakterystycznych dla męskich pacjentów z toczniem sugeruje, że – jak w przypadku potwora z Loch Ness – wciąż brakuje prawdziwego dowodu ich istnienie, mimo tego, że wielu ludzi twierdzi, że zostały one zaobserwowane”.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Ludzie zgłaszają obserwowanie potwora z Loch Ness w Wielkiej Brytanii średnio co kilka lat. Jednakże, samo istnienie potwora nigdy nie zostało udowodnione. To samo jest z męską i żeńską wersją tocznia. Co kilka lat organizowane jest duże badanie, którego wynik faktycznie sugeruje obecność znacznych różnic między płciami pacjentów, którzy mają toczeń. Jednakże, taka hipoteza musi być równoważona także przez pryzmat innych badań, w których wykazano brak istotnych różnic w omawianej materii.

W innym badaniu obserwacyjnym pacjentów, którzy mieli toczeń (wykonanym tym razem w Brazylii), zasugerowano, że u mężczyzn, którzy mają toczeń, mogą wzrosnąć szanse na pojawienie się u nich zaburzeń erekcji, problemów z płodnością i dysfunkcji gonad (czyli problemy z męskimi hormonami, powodujące problemy z właściwym funkcjonowaniem jąder), w porównaniu do mężczyzn, którzy nie mają tocznia. Nie wiadomo jednak na pewno, czy różnice te mogą być związane ze skojarzeniem tych problemów z samym toczniem, z zaburzeniami genetyczno-hormonalnymi, czy może z lekami stosowanymi w terapii tocznia. Wszystkie z wymienionych możliwości wymagają zatem przeprowadzenia dalszych badań.