Toczeń u pacjentów w starszym wieku

Określenie „toczeń o późnym początku” odnosi się do wystąpienia tocznia u osób w wieku przekwitania (od pięćdziesiątego do sześćdziesiątego roku życia). Toczeń o późnym początku przebiega na ogół łagodniej, niż ten występujący u ludzi młodszych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

U około dziesięciu do piętnastu procent ludzi, którzy mają toczeń, choroba rozwinie się po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia. Wydaje się, że diagnozowanie choroby może być stosunkowo częstsze u mężczyzn w tym wieku (mniej więcej jeden do jednego wskaźnika męskiego do żeńskiego w przypadku wystąpienia tocznia w okresie rozrodczym). Najprawdopodobniej oznacza to zmniejszony wpływ hormonów żeńskich w porównaniu do roli, jaką odgrywają one w okresie lat rozrodczych.

Ponadto, późnym początek tocznia zazwyczaj rzadziej atakuje główne narządy i występuje u mniej niż dwudziestu procent osób (w porównaniu do pięćdziesięciu procent kobiet w wieku rozrodczym i osiemdziesięciu procent dzieci, które mają toczeń). Dzięki temu, u osób starszych, które mają toczeń, ogólnie jest mniej prawdopodobne, że będą wymagały intensywnego leczenia steroidami i lekami immunosupresyjnymi w porównaniu do młodszych pacjentów, którzy mają toczeń. U starszych osób najczęściej występują zwykle: zespół Sjögrena, zapalenie opłucnej oraz zapalenie stawów. Mniej powszechne są natomiast: toczeń skórny, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, niska liczba komórek krwi, choroba Raynauda, ​​zapalenie nerek oraz objawy neuropsychiatryczne.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Choć surowość tocznia u osób starszych jest ogólnie łagodniejsza w porównaniu do młodszych pacjentów, to same rokowania w przypadku starszych osób są mniejsze. U starszych ludzi, którzy mają toczeń, rozwija się bowiem więcej szkód w dotkniętych chorobą narządach. W efekcie, starsi pacjenci mają zwiększoną śmiertelność ogólną w porównaniu do młodszych ludzi, którzy mają toczeń (i w porównaniu do grup rówieśniczych, które nie mają tocznia). Choć tacy ludzie mogą mieć mniej agresywne formy zapalenia toczniowego, to uszkodzenie narządów wewnętrznych w wyniku choroby wydaje się znacznie łatwiejsze u osób starszych