Trzustka w toczniu

Trzustka – jest narządem wydzielania hormonalnego, który znajduje się w górnej części brzucha. Będąc ważnym gruczołem wydzielania wewnętrznego, trzustka wydziela hormony bezpośrednio do krwiobiegu. Trzustkę warto omówić właśnie w tym miejscu, ponieważ sprawia ona, że ​​wydziela ona wiele enzymów, które są ważne w procesie trawienia. Omawiany narząd wydziela wspomniane substancje bezpośrednio do żółci, która następnie wydziela się z jelita cienkiego w celu ułatwienia trawienia.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zapalenie trzustki występuje u dwóch do siedmiu procent osób z toczniem; najbardziej powszechnie choroba występuje u dzieci. Dorośli, którzy mają toczeń, są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki jeśli mają podwyższony poziom trójglicerydów (część lipidów i cholesterolu, wykrywalna podczas badania krwi) oraz jeśli mieli zapalenie opłucnej (patrz: Rozdział 10), chorowali na psychozy (patrz: Rozdział 13), jak również mają wtórny syndrom Sjogrena (patrz: Rozdział 14), czy też są pozytywny dla obecności przeciwciał anty-SSA. Zapalenie trzustki najbardziej prawdopodobnie może wystąpić w ciągu pierwszych kilku lat od zachorowania na toczeń.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Typowe objawy zapalenia trzustki obejmują silny ból brzucha, który często promieniuje z tyłu. U chorych często pojawiają się także nudności i wymioty. Chociaż sam toczeń faktycznie może powodować zapalenie trzustki, choroba może pojawić się także w wyniku wielu innych rzeczy, a dokładna przyczyna musi być uznana przez lekarza. Zapalenie trzustki może być spowodowane między innymi poprzez: obecność kamieni żółciowych pęcherza moczowego, nadużywanie alkoholu, uraz, wysoki poziom trójglicerydów, wysokie stężenie wapnia, a nawet istnienie zaburzeń wrodzonych.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zapalenie trzustki mogą powodować również niektóre z leków stosowanych w leczeniu tocznia, w tym azatiopryna, steroidy, leki moczopędne i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jeżeli to właśnie przyjmowanie którejś z tych substancji stanie się przyczyną choroby trzustki, to bardzo ważne jest jak najszybsze zatrzymanie przyjmowania takich leków. Jeżeli to sterydy są prawdopodobną przyczyną choroby, wówczas ich dawki muszą być zmniejszone, jednakże należy to robić bardzo powoli. Jednakże, jeśli zapalenie trzustki pojawiło się ze względu na obecność samego tocznia, do jego leczenia są wykorzystywane takie leki, jak steroidy i azatiopryna. Dlatego pojawienie się zapalenia trzustki u kogoś, kto ma toczeń i kto bierze sterydy lub azatioprynę, oznacza kilka dla lekarzy konieczność podjęcia kilku trudnych decyzji zarządczych.

Leczenie zapalenia trzustki obejmuje konieczność hospitalizacji. Choremu nie wolno przez pewien czas nic jeść ani pić, aby umożliwić trzustce konieczny odpoczynek. Wszelkie płyny muszą być podane dożylne (IV), ponieważ dana osoba nie może jeść ani pić. Zwykle wykorzystywana jest specjalna rura, która jest umieszczana przez nos w dół do żołądka – tak, że zawartość żołądka może być stale wypompowywana, co również pozwala trzustce na odpoczynek.

Toczniowe zapalenie trzustki jest zwykle spowodowane zapaleniem naczyń z udziałem naczyń krwionośnych trzustki. Dlatego też w takich przypadkach zwykle potrzebne są sterydy, ponieważ inne możliwe przyczyny zostały wykluczone. Powszechnie stosowana jest Azatiopryna. Jeśli dana osoba ma wysoki poziom przeciwciał antyfosfolipidowych, to inną przyczyną zapalenia trzustki może być obecność skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych trzustki. Konieczne może być w takich sytuacjach dodatkowe podawanie pacjentowi rozcieńczalników krwi, takich jak heparyna i warfaryna.

Zapalenie trzustki jest potencjalnie poważnym problemem, charakteryzującym się wysokim wskaźnikiem śmiertelności. Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzone do tej pory badania pokazują, że od trzech aż do sześćdziesięciu procent ludzi umiera z powodu ataku choroby trzustki. Ciężkie zapalenie trzustki występuje najczęściej i jest najbardziej wyniszczające wśród dzieci, które mają toczeń (w stosunku do osób dorosłych z toczniem). Prawdopodobieństwo śmierci dziecka z toczniem i zapaleniem trzustki zbliża się aż do sześćdziesięciu procent. Ostatnie badania wykonane u pacjentów dorosłych wykazują niższą śmiertelność, wahającą się od trzech do dwudziestu procent.

1. Pojawienie się zapalenia trzustki u ludzi, którzy mają toczeń, jest rzadkością.

2. Zapalenie trzustki powoduje silny ból brzucha, często promieniujący (rozprzestrzeniający się) do pleców. Bardzo częstym objawem jest również obecność nudności i wymiotów.

3. Zapalenie trzustki wymaga hospitalizacji pacjenta. Osoba hospitalizowana nie może nic jeść ani pić, mając podłączony do żołądka specjalny przewód nosowo-żołądkowy, przy użyciu którego z żołądka odprowadzane są płyny w celu umożliwienia odpoczynku trzustki.

4. Niektóre leki stosowane w leczeniu tocznia (takie, jak steroidy i azatiopryna) mogą rzeczywiście powodować pojawienie się zapalenia trzustki. Gdy taka sytuacja nastąpi, ich podawanie koniecznie musi być zatrzymane.

5. Innymi bardziej powszechnymi przyczynami zapalenia trzustki jest nadużywanie alkoholu i kamienie pęcherzyka żółciowego.

6. Jeżeli zapalenie trzustki pojawi się z uwagi na obecność tocznia, jest leczone podawaniem dużych dawek sterydów, a czasami także azatiopryny.

7. Zapalenie trzustki z powodu tocznia może mieć wysoką śmiertelność, zwłaszcza u dzieci.