Układ nerwowy i toczeń

Układ nerwowy – jest jednym z najbardziej złożonych układów w ciele człowieka. Jest on odpowiedzialny za to, jak myślimy, kochamy i nienawidzimy. Układ nerwowy wpływa na nasze cechy osobowości, naszą zdolność do poruszania się i nasze mięśnie. Układ nerwowy reguluje nasze zmysły: czucia, węchu, smaku, słuchu i wzroku.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Układ nerwowy wpływa na naszą zdolność do stania i chodzenia oraz reguluje ciśnienie naszej krwi i uderzenia naszego serca. Wszystkie te funkcje układu są regulowane przez wyspecjalizowane komórki, zwane nerwami, które są połączone ze sobą i zdolne do wysyłania wiadomości do siebie poprzez niewielkie ilości przekaźników chemicznych zwanych neuroprzekaźnikami. W obrębie układu nerwowego odbywa się aktywność elektryczna, podczas gdy neuroprzekaźniki podróżują w górę i w dół nerwów w celu przekazywania wiadomości. W tym poście omówiony zostanie sposób, w jaki toczeń może wpływać na ten niezwykle ważny system naszego ciała.

Układ nerwowy mogą zostać podzielony na: ośrodkowy układ nerwowy (OUN), składający się z mózgu i rdzenia kręgowego, oraz obwodowy układ nerwowy, który obejmuje nerwy prowadzące do i z OUN do pozostałej części korpusu. Zaangażowanie tocznia w układ nerwowy jest kwestią tak złożoną i skomplikowaną, że w 1999 roku American College of Rheumatology (ACR) opracowało system klasyfikacji choroby, aby pomóc lekarzom opisać stan swoich pacjentów w podobny sposób w celu standaryzacji leczenia i znormalizowania badań. ACR określiło je jako zespoły neuropsychiatryczne (słowo „neuro” odnosi się do nerwów, natomiast słowo „psychiatryczne” odnosi się do zaburzeń psychiatrycznych).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Stowarzyszenie podzieliło je na dziewiętnaście różnych typów, które są następnie rozdzielane na te, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i te, które wpływają na obwodowy system nerwowy. Ważne jest, aby podkreślić, że zaburzenia psychiatryczne (takie, jak depresja, stany lękowe i schizofrenia) są zaburzeniami wywołanymi przez nieprawidłowości nerwów w mózgu.

Wspomniałem tam, że chciałbym wymienić problemy SLA, które pojawiają się bezpośrednio ze względu na układ odpornościowy, mające wpływ na narządy i powikłania tocznia powodujące powstanie innych problemów. Klasyfikacja ACR zawiera oba typy w tym systemie, więc właśnie tak postanowiłem zorganizować niniejszy rozdział pracy. Niektórymi z przykładów zespołów neuropsychiatrycznych, które mogą wystąpić ze względu na inne problemy, niż bezpośredni wpływ układu odpornościowego, mogą być: bóle głowy, niepokój, zaburzenia poznawcze (problemy z pamięcią) i zaburzenia nastroju.

Opony mózgowe są tkankami i błonami, które otaczają mózg i rdzeń kręgowy. Gdy wystąpi zapalenie w obrębie tych struktur mózgowych, nazywane jest zapaleniem opon mózgowych. Zapalenie opon mózgowych zwykle powoduje bóle głowy, gorączkę, sztywność karku i nietolerancję światła świecącego prosto w oczy. Kiedy przypadek jest ciężki, choroba może spowodować również problemy z myśleniem. Choroba może też utrudniać utrzymanie bioder i kolan wyprostowanych podczas leżenia, a pacjenci muszą uginać biodra i kolana, by było im wygodniej. Klasycznym objawem, okrywanym podczas badania fizykalnego, jest sztywność karku (w tym przypadku słowo „karku” odnosi się do szyi). Lekarz będzie próbował pochylić głowę pacjenta w dół, w kierunku klatki piersiowej, ale najprawdopodobniej spowoduje to zwiększony ból szyi i skurcze mięśni.

Po zdiagnozowaniu zapalenia opon mózgowych, najważniejszą czynnością jest upewnienie się, że pacjent nie ma zakażenia bakteryjnego lub innego rodzaju zakażenia, ponieważ może ono być bardzo niebezpieczne, gdy nie zostanie wykryte i natychmiast potraktowane leczeniem. Z tego powodu, osobie z podejrzeniem zapalenia opon mózgowych zostaną natychmiast podane antybiotyki (oczywiście tylko w przypadku, gdy infekcja bakteryjna zostanie udowodniona). Takiej osobie wykonuje się także badanie diagnostyczne rdzenia kręgowego (zwane również nakłuciem lędźwiowym). Zabieg nakłuwania lędźwiowego jest wykonywany przez lekarza pomocą bardzo cienkiej igły, przy wcześniejszym znieczuleniu dolnej części pleców (z reguły dokonywanego za pośrednictwem lidokainy).

Następnie, gdy określony obszar zdrętwieje, za pomocą większej igły lekarz przebija się aż do kanału kręgowego kręgosłupa, w celu zebrania części płynu mózgowo-rdzeniowego do badania. Rzadko zdarza się mieć poważne komplikacje po wykonaniu nakłucia lędźwiowego. Co prawda możliwe jest pojawienie się krwawienia i zakażenia – jak zresztą w większości inwazyjnych procedur medycznych – ale na szczęście występują one rzadko. Sam rdzeń kręgowy kończy się kilkoma poziomami, na których wykonywane jest przebicie lędźwiowe, a więc nie powinno być możliwe dokonanie urazu rdzenia kręgowego. Ważne jest, by to wiedzieć, ponieważ wielu ludzi boi się nakłucie lędźwiowego z powodu obaw o ewentualne uszkodzenie rdzenia kręgowego.

Neuropsychiatryczne zespoły obserwowane u pacjentów z toczniem.

Ośrodkowy układ nerwowy:

1. aseptyczne zapalenie opon mózgowych,
2. choroby naczyń mózgowych,
3. zespół demielinizacyjnych,
4. ból głowy (w tym migrena i rzekomy guz mózgu),
5. zaburzenie ruchowe,
6. mielopatia,
7. zaburzenia neurologiczne,
8. ostre stany splątania,
9. zaburzenia lękowe,
10. zaburzenia poznawcze,
11. zaburzenia nastroju,
12. psychoza.

Obwodowy układ nerwowy:
1. ostra zapalna demielinizacyjna neuropata (zespół Guillain-Barré),
2. zaburzenia autonomiczne,
3. mononeuropatia (typy single i multipleks),
4. neuropatia czaszki,
5. pleksopatia,
6. polineuropatia.

Pobrany podczas wspomnianego zabiegu płyn, zwany płynem mózgowo-rdzeniowym (lub w skrócie: CSF), jest następnie przesyłany do laboratorium, gdzie liczona jest liczba białych krwinek. Ilość ta może pomóc odróżnić różne rodzaje problemów mózgu i rdzenia kręgowego. W przypadku innych chorób, takich jak choroba z Lyme, zakażenia wirusowe oraz zakażenia grzybicze, są wykonywane pozostałe badania. Płyn jest badany pod mikroskopem w poszukiwaniu infekcji bakteryjnej, jak również w celu wykluczenia infekcji lub zidentyfikowania obecności konkretnych bakterii i mikroorganizmów. Infekcje zwykle można szybko zdiagnozować na podstawie odpowiednich badań, zwłaszcza Grama.

Jednak czasami lekarz musi długo czekać na wyniki badań, co może potrwać nawet kilka dni. Hodowlę prowadzi się umieszczając część płynu w różnych pojemnikach laboratoryjnych zawierających żywność (agar) – w taki sposób, że mogą się rozwijać różne bakterie i mikroorganizmy. Ważne jest, aby zachować podawanie chorej osobie antybiotyków „na wszelki wypadek”, aż do momentu, gdy wyniki będą kompletne. Jak dowiesz się w dalszej części tej książki, infekcje są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów u osób, które mają toczeń, dlatego bardzo ważnym jest, aby być ostrożnym i upewnić się, że nie ma infekcji w przypadkach takich jak ten.

Jeżeli badanie CSF wykazuje zwiększoną liczbę krwinek białych, oznacza to, że u pacjenta ​​nie występuje zapalenie całego mózgu i / lub rdzenia kręgowego. Przyczynia się to do potwierdzenia diagnozy obecności zapalenia opon mózgowych. Jeśli w pobranym płynie nie zostaną znalezione żadne bakterie lub inne mikroorganizmy, to takie zapalenie opon mózgowych będzie się nazywało „aseptycznym zapaleniem opon mózgowych” (prefiks „a-” oznacza zaprzeczenie, natomiast końcówka „-septyczny” oznacza „zakaźne”). Oznacza to, że faktycznie jest obecne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale nie powstało ono w wyniku pojawienia się infekcji bakteryjnej.

Nadal nie mona jednak wykluczyć obecności choroby ze względu na toczeń. Przykładowo, aseptyczne zapalenie opon mózgowych wiele typów wirusów może powodować. Na szczęście, większość z tych przypadków jest infekcjami łagodnymi, które można bez większego problemu rozwiązać na własną rękę. Inną powszechną przyczyną aseptycznego zapalenia opon mózgowych u osób z toczniem jest stosowanie przez nich niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak ibuprofen i naproksen. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale ludzie, którzy mają toczeń, narażeni są na zwiększone ryzyko zachorowania na ten konkretny efekt uboczny zażywania NLPZ.

Dlatego też, jeśli osoba, u której rozwija się zapalenie opon mózgowych, oprócz tego ma toczeń leczony antybiotykami (w przypadku infekcji bakteryjnych), ważne jest, aby przyjmowanie wszelkich NLPZ zostało natychmiast przerwane. Na szczęście, jeśli lek jest przyczyną zapalenia opon mózgowych, zaprzestanie podawania NLPZ sprawia, że choroba zostaje zatrzymana. Leki z azatiopryną (Imuran) oraz immunoglobulinami podawanymi dożylnie (w skrócie: IVIG) również mogą powodować pojawienie się aseptycznego zapalenia opon mózgowych u osób z toczniem (ale zazwyczaj bardzo rzadko).

Jeżeli wszystkie powyższe potencjalne przyczyny zostały wykluczone jako przyczyna zapalenia opon mózgowych, to domniemywa się, że aseptyczne zapalenie opon mózgowych jest bezpośrednio spowodowane zapaleniem związanym z toczniem. W takim przypadku, lekarz zazwyczaj traktuje go z wysokimi dawkami sterydów. Zapalenie opon mózgowych wydaje się być bardzo rzadkim objawem tocznia. Zwykle zapalenie opon mózgowych jest spowodowane nieprawidłowo zastosowanymi lekami (na przykład NSAID) lub obecnością infekcji.

1. Ból głowy, gorączka, trudności w tolerowaniu światła skierowanego na oczy, a także sztywność karku są typowymi objawami zapalenia opon mózgowych.

2. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych jest potencjalnie śmiertelne, więc zwykle pacjenci leczeni są silnymi antybiotykami. W takich przypadkach wykonywane jest także nakłucie lędźwiowe, aby wysłać CSF do laboratorium w celu hodowli szczepów bakterii.

3. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen i naproksen, mogą być przyczyną pojawienia się aseptycznego zapalenia opon mózgowych u osób z toczniem. Problem ten rozwiązuje się, gdy podawanie NSAID zostaje zatrzymane.

4. Toczniowe aseptyczne zapalenie opon mózgowych jest leczone sterydami.