Wątroba w toczniu

Wątroba – jest największym wewnętrznym organem ciała (oprócz skóry, która jest największym narządem w ogóle). Wątroba jest umieszczona w prawej górnej części brzucha, tuż poniżej dolnej klatki piersiowej. Jest ona bardzo ważnym organem, wykonującym wiele różnych zadań. Do funkcji wątroby należy między innymi: wytwarzanie energii dla całego organizmu, produkcja ważnych białek, hormonów i produkowanie żółci (która pomaga w trawieniu).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wątroba jest również ważna dla usuwania wielu toksycznych produktów pochodzących z krwi. Toczeń może wpływać na wątrobę na wiele różnych sposobów. Najczęstszym schorzeniem jest powiększenie wątroby (tak zwana hepatomegalia, od „hepato-” czyli „wątroba”, i „-megalia”, czyli „rozszerzenie”). Zjawisko to występuje u około dwudziestu pięciu procent osób z toczniem. Czasami taki stan może być zauważony przez lekarza w badaniu fizykalnym. Bardzo dobrze widać go na badaniach rentgenowskich. Na szczęście, omawiane schorzenie rzadko jest istotnym problemem.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Nieprawidłowości działania wątroba wykrywane w badaniu krwi są bardzo częste u osób z toczniem. Testy krwi wątroby (zwane również testami aktywności enzymów wątrobowych i testami czynnościowymi wątroby) obejmują mierzenie poziomów AST, ALT, fosfatazy alkalicznej i bilirubin. Te badania krwi są sprawdzane regularnie u ludzi, którzy mają toczeń, aby zapewnić, że w ich wątrobie nie ma nic złego, albo by sprawdzić, czy nie pojawiają się jakieś uboczne efekty leków na samo toczeń. Najczęstszymi powodami, przez które dochodzi do zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, są: stosowanie niektórych leków (szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, NLPZ), spożywanie alkoholu i stłuszczenie wątroby. Stan nazywany stłuszczeniem wątroby występuje wtedy, gdy w wątrobie zbierają się zwiększone ilości tłuszczu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Taki stan pojawia się zazwyczaj w wyniku otyłości. Jednakże istnieją również inne potencjalne przyczyny zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, które lekarze muszą wykluczyć. Należą do nich: zakażenie pochodzące od wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także kamica żółciowa i inne problemy. Sowo „hepatitis” oznacza po prostu „zapalenie”, a „hepato” oznacza „wątrobę”. Stan zapalny wątroby może wynikać z wielu różnych powodów, w tym stosowania niektórych leków, obecności wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, nadmiernego spożywania alkoholu, a nawet zaburzeń genetycznych.

Gdy ktoś ma niewyjaśnione testy wątrobowe (a więc można przypuszczać u niego ewentualne zapalenie wątroby), lekarz często zatrzymują podawanie mu jakichkolwiek leków, które mogą ewentualnie być przyczyną takiego stanu, aby sprawdzić, czy wyniki badań wrócą do normy. W takich przypadkach mogą być także wykonywane inne testy, takie jak badania obrazowania wątroby (przy użyciu ultradźwięków lub metody skaningowej CT), a także badania krwi dla obecności wirusa zapalenia wątroby typu B i C.

Jeżeli lekarz odrzuci jednak wymienione powyżej możliwości, jedną z możliwych przyczyn zapalenia wątroby może być lupus hepatitis, czyli toczeń wątroby. Taka sytuacja ma miejsce, gdy toczeń może spowodować zapalenie wątroby – tak samo, jak może on spowodować pojawienie się zapalenia gdziekolwiek indziej w organizmie. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się na pewno, czy ktoś ma zapalenie wątroby powstałe z powodu tocznia, jest wykonanie u takiego człowieka biopsji wątroby. Odbywa się to przez lekarza, który na samym początku znieczula skórę i tkanki pokrywające wątrobę, a następnie wstawia cienką igłę do pobrania ​​biopsji przez znieczulony obszar się w celu usunięcia niewielkiej ilości tkanki wątroby. Pobrana próbka jest następnie badana pod mikroskopem, aby spróbować dowiedzieć się, co jest przyczyną istniejących problemów z wątrobą.

Toczniowe zapalenie wątroby pojawia się do pięciu procent osób z toczniem. To może być bardziej powszechne u dzieci w porównaniu z dorosłymi, i wydaje się być postrzegane częściej u osób, które są pozytywni dla obecności rybosomu-P i przeciwciał anty-SSA. Przez zdecydowaną większość czasu obecny jest łagodny stan zapalny, nie powodujący innych istotnych problemów, niż zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w testach krwi. Te enzymy wątrobowe wydaje się większe, gdy toczeń jest bardziej aktywny w innych częściach ciała, i zmniejszają się wówczas, gdy toczeń jest lepiej kontrolowany.

Chociaż zdarza się to stosunkowo rzadko, toczeń wątroby może być wystarczającą przyczyną do pojawienia się poważniejszych problemów, w tym zapalenia wątroby, dyskomfortu w prawej górnej części jamy brzusznej, wodobrzusza (obecności nadmiernej ilości płynu w jamie brzusznej), żółtaczki (żółtawe zabarwienie skóry i oczu, powodowane nadmiernym stężeniem bilirubiny we krwi) i marskości wątroby. Marskość wątroby jest najpoważniejszą konsekwencją zapalenia wątroby. Jest to schorzenie, które charakteryzuje się obecnością nieodwracalnego bliznowacenia i uszkodzenia występującego w wątrobie.

Na szczęście, to powikłaniem jest rzadkością w przebiegu toczniowego zapalenia wątroby. W badaniu przeprowadzonym w 2011 roku wykazano brak progresji marskości wątroby u czternastu pacjentów po ponad dziesięciu latach od momentu zachorowania. Toczniowe zapalenie wątroby leczy się podawaniem leków steroidowych, jak również podawaniem innych leków immunosupresyjnych, takich jak azatiopryna. Jeśli marskość wątroby rozwija się w sposób niekontrolowany, można zrobić następnie przeszczep wątroby.

Zaburzenia czynności naczyń występuje wtedy, gdy w tętnicach wątroby pojawia się zapalenie naczyń. Jest to rzadki problem w toczniu i może powodować bóle brzucha i prowadzić do zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych. Wspomnianą chorobę traktuje się podawaniem steroidów i innych leków immunosupresyjnych.

Zespół przeciwciał antyfosfolipidowych również może mieć wpływ na wątrobę, ale zaangażowanie wątroby w tym syndromie pojawia się stosunkowo rzadko. Przeciwciała antyfosfolipidowe mogą spowodować krzepnięcie krwi w tętnicach i żyłach wątrobowych, co prowadzi do różnych problemów. Najczęstsza komplikacja występuje wtedy, gdy schorzenie spowoduje krzepnięcie krwi w dużych żyłach, które przeprowadzają krew przez wątrobę. Lekarze nazywają ten problem zakrzepicą żył wątrobowych.

Zakrzepica żył wątrobowych powoduje, że krew do tworzy swoje kopie zapasowe w wątrobie, która się przez to powiększa (patrz: powiększenie wątroby). Jednocześnie wzrasta ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych wątroby (nazywane nadciśnieniem wrotnym), a sama wątroba nie działa prawidłowo. Może to powodować nadmierne gromadzenie się płynu w jamie brzusznej (tak zwane wodobrzusze). Omawiane schorzenie traktuje się podawaniem pacjentowi leków zmniejszających krzepnięcie krwi, takich jak heparyna i warfaryna (Coumadin).

1. Termin medyczny „zapalenie wątroby” odnosi się do dowolnego stanu zapalnego, pojawiającego się w obrębie wątroby.

2. Mimo, że u pięciu procent ludzi, którzy mają toczeń, pojawi się choroba wątroby ze względu na toczeń, u większości pacjentów z toczniem zapalenie wątroby powstaje z powodu innych przyczyn. Do takich przyczyn należą: skutki uboczne niektórych leków, zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, nadużywanie alkoholu lub stłuszczenie wątroby.

3. Obecność zapalenia wątroby jest sugerowana przez podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych w testach krwi (w szczególności dotyczy to AlAT).

4. Zazwyczaj może być zatrzymane podawanie leków, które mogą powodować podrażnienie wątroby (takich, jak NLPZ i metotreksat), ale może być potrzebne wykonanie dodatkowych badań krwi, USG wątroby, tomografii komputerowej, a czasem nawet biopsja wątroby, aby dowiedzieć się, co dokładnie jest przyczyną zapalenia wątroby u ludzi, którzy mają toczeń.

5. Syndrom zwany lupus hepatitis (toczniowe zapalenie wątroby) zwykle jest łagodne, a u pacjentów z takim schorzeniem rzadko rozwija się marskość wątroby.

6. Zapalenie naczyń krwionośnych wątroby pojawia się bardzo rzadko, ale gdy już występuje, może być bardzo niebezpieczne.

7. Obecność zespołu przeciwciał antyfosfolipidowych może powodować powstawanie skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych wątroby. Taki stan wymaga podawania pacjentowi leków przeciwzakrzepowych w celu wyleczenia choroby.