Wirus HPV i toczeń

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) następuje poprzez kontakt płciowy i może powodować pewne rodzaje raka. Te nowotwory HPV mogą się bardziej powszechnie pojawiać pośród ludzi, którzy mają toczeń. Szczepionka przeciwko HPV zmniejsza szanse zachorowania na niektóre z tych nowotworów, w tym na raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy oraz raka odbytu (z których każdy występuje najczęściej u osób z chorobą toczniową).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wirus HPV jest także przyczyną powstawania brodawek narządów płciowych. Uzyskanie szczepionki o nazwie Gardasil może pomóc w ochronie przed wspomnianymi schorzeniami. Istnieją dwa rodzaje szczepionek przeciwko wirusowi HPV. Szczepionka czterowalentna przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego chroni przed czterema szczepami wirusa HPV, natomiast szczepionka dwuwartościowa przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego chroni tylko przed dwoma szczepami.

Zaszczepienie się Cervarixem chroni jednak tylko przed rakiem szyjki macicy, ale nie zapewnia ochrony przed innymi powikłaniami HPV. Dlatego też ludzie znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka, a także ci, którzy mają toczeń, powinni otrzymać szczepionkę o nazwie Gardasil. CDC zaleca, aby pacjenci z toczniem przyjęli tę serię szczepień między jedenastym a dwudziestym szóstym rokiem życia. Lekarze przepisują tę szczepionkę jako seria trzech zastrzyków: drugi z nich wykonuje się dwa miesiące po pierwszym, a trzeci stosuje się sześć miesięcy później.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Chociaż zatwierdzenie FDA obowiązuje dla dorosłych w wieku poniżej dwudziestu siedmiu lat, osoby starsze niż dwadzieścia sześć lat, które są aktywne seksualnie, a które nie znajdują się w stałych związkach monogamicznych, nadal są narażone na ryzyko zakażenia HPV. Dlatego też, jeśli jest się w takiej sytuacji, należy pamiętać o przyjęciu wspomnianej szczepionki. Jednakże, należy pamiętać o tym, że jest to szczepienie nieobowiązkowe: oznacza to przede wszystkim, że jest znacznie mniej prawdopodobne, aby firmy ubezpieczeniowe chciały pokryć koszty szczepionki.

Ponieważ najlepiej jest zaszczepić się jeszcze przed osiągnięciem aktywności seksualnej, Centers for Disease Control zaleca, by do szczepienia przystępowali chłopcy i dziewczęta, którzy mają jedenaście lat (lub więcej). Zapewnia to dla nich lepszą ochronę. Ponieważ istnieje kilka różnych szczepów wirusa HPV, Centers for Disease Control zaleca również, by szczepienie otrzymali nawet ludzie, którzy wiedzą, że zostali zarażeni wirusem już wcześniej (na przykład tacy, którzy mają już brodawki narządów płciowych). Szczepionka o nazwie Gardasil może bowiem potencjalnie zapobiec dalszej infekcji z innymi szczepami HPV.