Wpływ tocznia na podobne choroby immunologiczne

Wszystkie powyższe czynniki ryzyka są typowymi czynniki ryzyka miażdżycy u osób, które nie mają tocznia. Jednak nie w pełni wyjaśnia to, dlaczego właściwie ludzie, którzy mają toczeń, zapadają na miażdżycę w młodszym wieku, niż inni ludzie. Wydaje się, że miażdżyca częściej pojawia się w towarzystwie wielu chorób, które spowodowane są zapaleniem układowym (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów i skaza moczanowa), jak również może pojawiać się w młodszym wieku u osób dotkniętych toczniem w porównaniu do pozostałej populacji. Nadal jest to jednakże obszar intensywnego dochodzenia. Zrozumienie, dlaczego te choroby powodują miażdżycę, może pomóc lekarzom zorientować się, jak w pierwszej kolejności zapobiec jej powstawaniu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Choroby powodujące wiele stanów zapalnych (takie jak na przykład toczeń) są często związane z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego (CRP). Lekarze zidentyfikowali wysokie stężenie CRP jako czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy. Innymi słowy, ludzie, którzy mieli zawały serca i udary mózgu spowodowane miażdżycą, są bardziej narażeni na wysoki poziom CRP w porównaniu do populacji ogólnej. Ludzie, którzy mają miażdżycę, a którzy nie mają układowej choroby zapalnej (jak na przykład toczeń), często mają podwyższony poziom CRP. Lekarze nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, ale zapalenie występujące w naczyniach krwionośnych w pewnym stopniu jest jednak możliwe do wyjaśnienia. Układowe choroby zapalne, takie jak toczeń, wydają się powodować zapalenie zogniskowane bezpośrednio w naczyniach krwionośnych organów, zwiększając tym samym ryzyko rozwoju miażdżycy.

W szczególności osoby, które mają toczeń, wydają się być narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia u nich przyspieszonej formy miażdżycy. Może się to pojawić z powodu zwiększonej ilości stanu zapalnego z powodu tocznia, występującego w naczyniach krwionośnych, ze względu na obecność podwyższonego poziom ciśnienia krwi, które występuje u ludzi, którzy mają chorobę toczniową, lub z uwagi na zastosowanie dużych dawek prednizonu (zostanie to dokładniej omówione poniżej). Również choroba nerek podnosi poziom homocysteiny we krwi, co zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy tętnic (zostanie to dokładniej omówione poniżej). Innym powikłaniem tocznia, które zostało związane z chorobami naczyń krwionośnych, jest miażdżyca. Nie jest to zbytnio zaskakujące, ponieważ toczeń bezpośrednio atakuje zazwyczaj wiele naczyń, powodując ich stan zapalny i uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Na przeciwległym końcu omawianego rozróżnienia znajduje się spektrum ludzi, którzy mają toczeń o mniejszej aktywności choroby. W ich przypadku, ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej wydaje się być mniejsze (w stosunku do osób, które mają wysoką aktywność choroby toczniowej). Badanie przeprowadzone w roku 2010 wykazało, że ludzie, którzy mieli toczeń, mieli także aktywną chorobę wieńcową o ponad cztery razy częściej niż chorzy na toczeń, którzy nie mieli żadnych objawów choroby (czyli stan znany jako klinicznie spoczynkowa forma choroby) przez okres dziesięciu lat.

Badania analizujące fakt pojawiania się przyspieszonej formy miażdżycy u pacjentów z toczniem doprowadziły również do znalezienia innych możliwych przyczyn choroby. Zmieniony system odpornościowy u ludzi, którzy mają toczeń, może powodować wytwarzanie przeciwciał skierowanych względem samego cholesterolu. Istnieją też dowody na bezpośredni udział układu odpornościowego powodujący uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych. Odkrycia te dowodzą równoległe, że pacjenci, którzy mają cięższą postać tocznia, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na przyspieszoną odmianę miażdżycy, w porównaniu z pacjentami, którzy mają łagodniejszy przebieg tocznia.

Ponadto, obecność u pacjentów z toczniem przeciwciał antyfosfolipidowych także zwiększa ryzyko rozwoju u nich zawałów serca i udarów mózgu. Najprawdopodobniej jest to związane tendencją tych przeciwciał do powodowania nadmiernego krzepnięcia krwi w tętnicach. W celu leczenia zawałów serca i udarów mózgu spowodowanych zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych, lekarze przepisują pacjentom leki przeciwzakrzepowe, takie jak Coumadin (warfaryna).