Zaburzenia lękowe w toczniu

Zaburzenia lękowe są problemem, gdzie dominującym objawem jest nadmierna niepokoju. Osoba z tym syndromem koncentruje się na złych rzeczach, które mogą wystąpić w przyszłości. Schorzeniu często towarzyszą inne objawy, takie jak uczucie nerwowości lub bycia „na krawędzi”, zmniejszenie apetytu, trudności z relaksacją lub siedzeniem bez ruchu.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Osoba z zaburzeniami lękowymi może przy tym być łatwo rozdrażniona. Około dwadzieścia pięć procent ludzi, którzy mają toczeń, będzie miało problemy z powodu podwyższonego poziomu uporczywego lęku. Kiedy zdiagnozuje się u danej osoby jakąkolwiek chorobę przewlekłą, normalne jest, że taki pacjent będzie wykazywał pewien niepokój. Jednakże, jeśli objawy są umiarkowane lub ciężkie, mogą druzgocąco wpływa na jakość życia i relacje tej osoby spowodować inne poważne problemy, takie jak trudności z zasypianiem, uczucie zmęczenia, problemy z pamięcią i bolesność ciała.

Omawiane schorzenie jest tym samym uważane za problem zdrowotny. Ponadto, toczeń może być spotęgowany przez stres, a ludzie, którzy mają zaburzenia lękowe, mogą łatwiej poddawać się zdenerwowaniu, które z kolei teoretycznie mogłoby pogorszy ich poziom tocznia. Na samym końcu tego zaburzenia, mogą wystąpić ataki paniki, objawiające się nagłymi atakami bólu odczuwanego w klatce piersiowej, dusznością, kołataniem serca, poceniem się, zawrotami głowy i ogólnym poczuciem utraty sensu życia. U niektórych ludzi mogą się również rozwijać fobie, takie jak strach spowodowany obecnością wokół innych ludzi w sytuacjach społecznych.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Większość ekspertów od tocznia nie wierz, że lęk jest rzeczywiście spowodowany przez samą tylko chorobę toczniową. Innymi słowy, nie ma wątpliwości, że omawiane zaburzenie jest spowodowane przez to, że układ odpornościowy atakuje mózg. Jednakże zostało to wliczone w zakres neuropsychiatrycznych syndromów tocznia, aby łatwiej było studiować problemy lękowe pojawiające się u pacjentów, którzy mają toczeń w warunkach badawczych.

Uważa się, że zaburzenia lękowe powstają w wyniku zaburzenia równowagi chemicznej, która występuje w mózgu (na przykład z powodu braku pewnych substancji neurochemicznych, takich jak serotonina). Substancje te są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i pomagają w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi w bardziej odpowiedni sposób. Ponadto, sterydy stosowane u wielu ludzi, którzy mają toczeń, mogą rzeczywiście powodować lub nasilać lęk. W rzeczywistości, jeżeli objawy lękowe są spowodowane przez zażywanie leków steroidowych, można spróbować zmniejszyć dawkę steroidów. Wielu ludzi, którzy cierpią z powodu lęku, mogą obwiniać wszystkie swoje problemy o powodowanie stresu.

Takie osoby mogą także być skłonne do obwiniania innych za swoje problemy, nie zdając sobie sprawy, że mają zaburzenia równowagi chemicznej. W takich sytuacjach może być pomocne podjęcie się samodzielnych badań, takich jak GAD-7. Jeśli uzyskany wynik wyniesie pięć lub wyżej, wówczas możesz mieć zaburzenia lękowe i powinieneś pokazać te wyniki swojemu lekarzowi w celu dokonania właściwej oceny.

Podczas leczenia zaburzeń lękowych ważne jest, by ludzie przyjęli do wiadomości, że mają taki stan. Wielu ludzi przyjmuje taką diagnozę z dużą dawką niepokoju. Koliduje to z możliwością uzyskania przez nich właściwego leczenia i zapobieganiu pogarszaniu się ich stanu zdrowia. Wspólnym objawem dla większości osób cierpiących z powodu lęku, jest wrażenie, że ich objawy chorobowe są spowodowane stresem. Tacy pacjenci mogą myśleć, że to, jak się czują i w jaki sposób działają, jest ich własną winą. Mogą rozwinąć sobie przez to ogromne poczucie winy i uwierzyć to, że powinni lepiej kontrolować siebie samego. Natomiast kiedy ludzie zaakceptują diagnozę obecności u nich zaburzeń lękowych i zdadzą sobie sprawę, że jest to wynikiem braku równowagi chemicznej w mózgu, a nie ich własnej winy, problem ten może stać się łatwiejszym do wyleczenia.

W takich przypadkach niezwykle pomocne poradnictwo może być odpowiednie poradnictwo psychologiczne. Doradcami mogą być socjologowie, psychologowie lub psychiatrzy. Doradca może pomóc ludziom nauczyć się nowych umiejętności radzenia sobie w kontaktach z chorobą oraz tego, jak współdziałać z innymi w bardziej odpowiedni sposób, by wyeliminować najsilniejsze źródła stresu życiowego. Wykazano, że osoby z chorobą lękową dobrze reagują na odpowiednio zastosowane strategie radzenia sobie z chorobą w dłuższej perspektywie terapeutycznej. W miarę upływu czasu, takie osoby mają lepszą zdolność do kontrolowania zaburzenia nastroju, takich jak depresja i lęk w stosunku do ludzi. Jest to polecane zwłaszcza tym osobom, które nie mają dobrych strategi radzenia sobie ze stresem.

Stan wielu osób znacznie poprawia się za pomocą leków, które próbują dążą do wyrównania nierównowagi chemicznej w mózgu. Większość tych leków jest wymienianych jako środki przeciwdepresyjne, ale wiele z nich jest też stosowanych w leczeniu innych chorób, takich jak ataki lęku i paniki. Wykazano również, że w niektórych przypadkach – podobnie jak leki – pomocne mogą być także regularne ćwiczenia aerobowe, więc ważne jest, aby starać się ćwiczyć regularnie. Niektóre przykłady ćwiczeń aerobowych obejmują jazdę na rowerze stacjonarnym, chodzenie na bieżni, szybki marsz, jogging, ćwiczenia na maszynie eliptycznej oraz uczestnictwo w zajęciach aerobiku i tańca.

1. Zaburzenia lękowe powodują pojawienie się nadmiernych obawy w związku z potencjalnymi złymi wydarzeniami w przyszłych. Często towarzyszy uczucie znajdowania się „na krawędzi”, zmienność nastrojów, trudności z zasypianiem, uczucie zmęczenia.

2. Zaburzeniom lękowym mogą czasami towarzyszyć silne ataki paniki, charakteryzujące się dusznością, bólem w klatce piersiowej, kołataniem serca, nadmiernym poceniem się i ogólnym wrażeniem panicznego strachu i przerażenia.

3. Zapoznaj się z wykonywanym samodzielnie badaniem GAD-7. Jeśli uzyskasz w nim pięć punktów lub więcej, możesz mieć zaburzenia lękowe. W takiej sytuacji powinieneś pokazać uzyskane wyniki swojemu lekarzowi w celu dokonania przez niego właściwej oceny Twojego stanu zdrowia.

4. Możliwości leczenia stanów lękowych obejmują specjalistyczne doradztwo psychologiczne, wykonywanie regularnych ćwiczeń aerobowych oraz przyjmowanie odpowiednich leków w celu próby normalizacji zaburzeń równowagi chemicznej w mózgu.