Zaburzenia nastroju w toczniu

Zaburzenia nastroju obejmują depresję i zaburzenia dwubiegunowe. Zaburzenia nastroju obejmują schorzenia, powodujące albo obniżenie nastroju (depresja), albo podwyższenie nastroju (zwane manią lub hipomanią, w zależności od nasilenia objawów). Zaburzenia nastroju są jednym z najbardziej powszechnych problemów neuropsychiatrycznych występujących u osób z toczniem, pojawiając się aż u pięćdziesięciu siedmiu procent z nich.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Eksperci od tocznia nie uważają, że depresja jest wynikiem immunologicznych zaburzeń systemowych pojawiających się ze względu na sam toczeń, ale raczej jest konsekwencją problemów z chorobą przewlekłą, brania dużej ilości leków i trudnościami z radzeniem sobie w życiu codziennym. Omawiane schorzenia wynikają przede wszystkim z braku równowagi chemicznej w mózgu. Depresja jest najczęstszym problemem psychologicznym u ludzi, którzy mają toczeń. Pacjenci, którzy mają depresję, mogą czuć się „w dołku” lub mieć wrażenie beznadziei własnego życia.

Mają oni często trudności z zasypianiem, mają zwiększone lub zmniejszone łaknienie (prowadzące do zwiększenia lub utraty masy ciała) i mogą stopniowo wycofywać się z sytuacji społecznych – ze względu na sposób, w jaki się czuć. Ludzie, którzy mają depresję, mogą mieć problemy z pamięcią i zapominać o różnych rzeczach do tego stopnia, że ​​obawiają się o posiadanie demencji lub choroby Alzheimera. Wiele osób z depresją przestaje wykonywać działania, w których kiedyś odnajdowali przyjemność (jest to tak zwana anhedonia) i często tracą zainteresowanie seksem (nazywa się to utratą libido).

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Niektórzy ludzie, którzy chorują na depresję, mają również poczucie winy, znacznie wyolbrzymione ponad to, co faktycznie mogłoby być powodem do zmartwienia. Depresja może również powodować problemy, które dana osoba niekoniecznie wiąże z możliwością obecności omawianego zaburzenia nastroju. Pacjent może sobie nie zdawać spraw, że pojawiły się one powodu depresji. Mogą to być na przykład takie problemy, jak ból ciała, ciężkie zmęczenie i częsty rozstrój żołądka. Zazwyczaj podczas epizodów depresji ludzie mogą czuć, że się ich życie jest nic nie warte, oraz czuć, że nie mogą już dalej żyć. W związku z tym, takie osoby mogą nawet rozważać popełnienie samobójstwa. Niestety, niektórzy ludzie, którzy mają depresję, dokonują tego czynu. Przygnębieni ludzie są przy tym bardziej skłonni do niepowodzenia w leczeniu ich tocznia. Mniej prawdopodobne jest, by zażywali swoje leki zgodnie z zaleceniami i skrupulatnie stosowali się do wszystkich zaleceń terapeutycznych. Prowadzi to do większego prawdopodobieństwa pojawienia się poważnych powikłań związanych z toczniem.

Rozpoznawanie i leczenie depresji u ludzi, którzy mają toczeń, jest bardzo ważne. Depresja nie zawsze koreluje ze stopniem zaawansowania samego tocznia – czasami może być nawet bardziej wyniszczająca, niż sam toczeń. Może to być główną przyczyną pojawienia się u pacjenta problemów z pamięcią, bezsenności, bólów ciała i niskiej jakości życia. Nie jest przy tym niczym niezwykłym, że ludzie, którzy cierpią na depresję, mogą być odporni na diagnostykę i leczenie. Łatwiej jest im winić stres i ból towarzyszący toczeń jako przyczynę ich depresji, niż przyznać, że mogą oni chorować na samą depresję, która powoduje problemy w radzeniu sobie ze stresem i powoduje ból, zmęczenie i bezsenność.

Przeprowadzone w 2011 roku badania, opublikowane w pewnym czasopiśmie na temat tocznia, wykazały, że wśród stu dwudziestu pięciu pacjentów z toczniem, większość z nich była bardziej skłonna przyznać, że niska jakość życia nie wypływa z powodu depresji, a jest wynikiem ciężkiej aktywności choroby toczniowej. Oznaczało to jednak, że coraz lepsza kontrola tocznia niekoniecznie pomaga pacjentom poczuć się lepiej. Często to właśnie kierunkowe leczenie depresji było ważniejsze z punktu widzenia pomagania pacjentom poczuć się lepiej. Dlatego właśnie gorąco zachęcamy, by wykonać test przesiewowy depresji, jeśli cierpisz z powodu nawracającego zmęczenia, bezsenności, niekontrolowanego bólu i trudności z pamięcią. Jeśli jesteś w depresji, bardzo ważnym jest, by podjąć stosowne działania, które pomogą Ci poradzić sobie z tymi konkretnymi problemami.

Podobnie, jak w przypadku zaburzeń lękowych, dla osoby, która ma depresję, ważne jest, by najpierw zaakceptowała diagnozę, aby mogła następnie uzyskać odpowiedni sposób leczenia. Istnieją liczne testy i ankiety do samodzielnego wykonania, dzięki którym można określić, czy jesteś w depresji, czy też nie. Ponieważ depresja występuje tak często u osób z toczniem i dobrze reaguje na leczenie, chciałbym zachęcić Państwa do wykonania jednego z tych testów. Jeden z nich nazywa się PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) i jest to ogólny kwestionariusz depresji.

Wynik wynoszący pięć lub więcej punktów sugeruje, że dana osoba może mieć depresję, natomiast wynik dziesięć punktów lub wyższy oznacza, że ​​prawdopodobnie badana osoba ma depresję. Jeśli wynik wyniesie pięć lub wyżej, to należy pokazać go lekarzowi w celu dokonania przez niego właściwej oceny. Z lekarzem należy skontaktować się natychmiast zwłaszcza wtedy, gdy masz jakieś przemyślenia na temat ranienia siebie i innych. Samobójstwo i ranienie innych są dwoma z najgroźniejszych powikłań ciężkiej depresji. Na szczęście, można ich uniknąć przy odpowiednim leczeniu.

Jeśli wynik samodzielnie wykonywanych testów badawczych jest wysoki, może warto rozważyć rozpoczęcie najpierw ćwiczeń fizycznych jako formy leczenia. Sporo badań wykazało, że regularne ćwiczenia aerobowe mogą być tak samo skuteczne w leczeniu depresji, jak leki przeciwdepresyjne. Dlatego warto rozważyć podejmowanie takich działań, jak szybki marsz, jazda na rowerze stacjonarnym, pływanie, ćwiczenia przy użyciu maszyny eliptyczne, a także aerobik nawet przez pięć dni w tygodniu. Oczywiście, należy uzyskać zgodę od lekarzem odnośnie tego, co jest bezpieczne dla danej osoby jeśli chodzi o ćwiczenia. Innym sposobem medycyny niekonwencjonalnej w leczeniu depresji jest odwiedzenie psychoterapeuty lub terapeuty zachowań poznawczych.

Są to najczęściej psychologowie i socjologowie. Można ich bez problemu znaleźć na ogólnie dostępnych listach doradców, psychologów i socjologów o szczególnym znaczeniu w leczeniu depresji. Mogą oni pomóc Ci poprzez rozmowę. Zwykle w ciągu zaledwie kilku sesji terapeutycznych będziesz mógł dowiedzieć się, czy istnieją jakieś szczególne powody, dla których jesteś w depresji. Mogą one pomóc skupić się na stresorach i problemach behawioralnych – możesz w ten sposób uzyskać nad nimi odpowiednią kontrolę, aby spróbować tym samym zmniejszyć nasilenie depresji. Jeśli depresja znacząco wpływa na jakość Twojego życia, w leczeniu depresji istnieje wiele dostępnych leków przeciwdepresyjnych. Liczba wszystkich dostępnych zabiegów oraz ich właściwego wykorzystania wykracza znacznie poza zakres tej książki. Jeśli faktycznie masz duży problem z powodu depresji, należy skonsultować się z reumatologiem lub podstawowym świadczeniodawcą o pomoc. W ciężkich przypadkach potrzebna jest czasami również wiedza psychiatryczna.

Dla ludzi, którzy mają depresję, bardzo typowe jest poczucie, że jest to ich wina. Natomiast tak naprawdę jest to po prostu normalna reakcja organizmu na ich chorobę. Oczywiście, to jest normalne, że pewne reaktywne depresyjne pojawiają się w obliczu choroby przewlekłej, ale gdy zakłócają one jakość życia i sposób reagowania na to, co dzieje się wokół Ciebie i Twojego otoczenia, staje się to istotnym problemem zdrowotnym. Podobnie jak w przypadku zaburzeń lękowych, depresja jest leczona poprzez korzystanie z poradnictwa psychologicznego, uczenie się nowych umiejętności radzenia sobie z codziennym życiem, zażywanie odpowiednich leków i regularne ćwiczenia fizyczne. Jeżeli depresja jest spowodowana lub zaostrza się przez stosowanie steroidów (takich, jak prednizon), może być ważne, aby zmniejszyć przyjmowaną dawkę leków steroidowych.

Powinno być to zawsze wykonywane pod bezpośrednim nadzorem lekarza w celu uniknięcia zaostrzeń tocznia i uniknięcia potencjalnych poważnych problemów w związku z odstawieniem leku. Takie problemy mogą bowiem wystąpić wtedy, gdy dawka sterydów spadnie zbyt szybko.
Przeciwieństwem zaburzeń nastroju spowodowanych depresją jest mania i hipomania, w których obecny jest nastrój podniecenia, euforii, a ludzie czują się tak, jakby znajdowali się na szczycie świata. Takie osoby wymagają mało snu i mają bardzo dużo energii. Takie zaburzenie zwykle współistnieje z naprzemiennymi napadami depresji – nazywa się je wówczas zaburzeniem dwubiegunowym. Choroba afektywna dwubiegunowa nie jest jednak aż tak powszechna u osób z toczniem, jak depresja. Dla osób posiadających zaburzenie dwubiegunowe bardzo istotne jest regularne przyjmowanie leków, aby zmniejszyć stopień nasilenia ich choroby.

1. Zaburzenia nastroju obejmują z jednej strony obniżenie nastroju (depresja) oraz z drugiej strony podwyższenie nastroju (mania i hipomania jako część zaburzenia dwubiegunowego). Są to dwa przeciwstawne końce skali.

2. Zaburzenia nastroju są spowodowane zaburzeniem równowagi chemicznej w mózgu i nie są uważane za bezpośredni wynik zapalenia mózgu w przebiegu tocznia.

3. Zrób samodzielnie własny sondaż, aby sprawdzić, czy możesz być dotknięty omawianymi tu zaburzeniami nastroju.

4. Jeśli masz myśli samobójcze lub myślisz o zranieniu innych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Warto rozważyć regularne ćwiczenia aerobowe lub spotkanie się z doradcą, który specjalizuje się w leczeniu depresji. Jeśli te sposoby nie zadziałają, mogą być potrzebne leki przeciwdepresyjne.

6. Wielu ludzi, którzy mają depresję lub zaburzenia dwubiegunowe, nie zdaje sobie z tego sprawy, i często odmawia podjęcia stosownego dla tych zaburzeń leczenia.

7. U ludzi, którzy cierpią na chorobę afektywną dwubiegunową, konieczne jest regularne przyjmowanie leków, aby zmniejszyć skutki ich wahań nastroju.