Zaburzenia neurologiczne w toczniu

Napady padaczki (znane również jako ataki padaczkowe) pojawiają się zwykle ze względu na powtarzające się nieprawidłowości w odcinkach aktywności elektrycznej występujących w mózgu. Objawy choroby zależą od części mózgu, którego dotknęło schorzenie. Jest to jeden z najczęstszych problemów neuropsychiatrycznych u ludzi, którzy mają toczeń. Objawy mogą wystąpić w dowolnym czasie choroby u dziesięciu do dwudziestu procent pacjentów. Drgawki są ujęte jako jedno z kryteriów klasyfikacyjnych diagnozowania toczeń, wykorzystywanych przez American College of Rheumatology.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Gdy większość ludzi myśli o napadach padaczki, prawdopodobnie wyobraża sobie osobę, której ciało drży w niekontrolowany sposób, która przygryza sobie język i która jest nieprzytomna podczas ataku epizodu. Taka sytuacja z pewnością może się wydarzyć i nazywana jest uogólnionym napadem toniczno-klonicznym. Jednakże, może także występować wiele innych rodzajów napadów i nie wszystkie z nich powoduje utratę przytomności. Czasami tylko jedna część ciała poddawana jest niekontrolowanemu drżeniu. Niektóre ataki padaczki w ogóle nie powodują nieprawidłowych ruchów ciała – zamiast tego mogą powodować, że chora osoba będzie doświadczała halucynacji. Poszkodowana osoba może zobaczyć, usłyszeć, a nawet poczuć rzeczy, które nie są prawdziwe.

Drgawki mogą również powodować warunki inne niż toczeń. Pośród nich wymienić można: infekcje, udar, nowotwór, niektóre leki i obecność problemów metabolicznych. Z tego powodu, osobie, która ma rozpoznane drgawki, zaleca się wykonanie dokładnego badania krwi, wykonanie nakłucia lędźwiowego oraz MRI mózgu. Wymienione badania są potrzebne po to, aby upewnić się, że nie ma innego wytłumaczenia dla napadów padaczki prócz faktycznej obecności choroby toczniowej. Zalecane może być również wykonanie badania EEG (elektroencefalogramu). Jest to specjalny test, wykonywany zwykle przez neurologa (lekarz specjalizujący się w zaburzeniach nerwowych), gdzie specjalne elektrody są przyklejane do różnych części głowy w celu rejestrowania aktywności elektrycznej mózgu. Wyniki badania obserwuje się po to, aby zobaczyć, czy obecna jest jakaś nienormalna forma działalności mózgu.

Toczeń może powodować napady drgawek na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, drgawki mogą być spowodowane zapaleniem układu immunologicznego. W tym przypadku jest to leczone dużymi dawkami sterydów i leków immunosupresyjnych, ewentualnie innych środków leczniczych. Jeżeli osoba posiada w organizmie przeciwciała antyfosfolipidowe, atak padaczki może być spowodowany obecnością skrzepów krwi w mózgu, powstałych ze względu na zespół przeciwciał antyfosfolipidowych. W tym przypadku u pacjenta można zastosować leki przeciwzakrzepowe, takie jak na przykład warfaryna.

Czasami w mózgu pacjenta może znajdować się mały obszar trwale uszkodzonych części organu, z bliznami powstałymi w trakcie uprzedniego zapalenia mózgu (podczas tocznia) lub uprzedniej obecności CVA (tak zwane zmiany poudarowe). Ta niewielka powierzchnia bliznowata jest nazywana „gniazdem epilepsji” (słowo „gniazdo” pochodzi od łacińskiego słowa „nidus” i odnosi się do miejsca, gdzie coś powstaje) i może prowadzić do nawracających napadów podrażnienia nerwów. Problem ten zwykle nie daje się zidentyfikować w badaniu MRI lub innym badaniu obrazowe – jednakże zakłada się, że może być on przyczyną drgawek, gdy inne przyczyny zostały ostatecznie wykluczone. W tym przypadku, steroidy i leki immunosupresyjne nie będą niestety pomocne. Leczeniem z wyboru w leczeniu napadów jest stosowanie leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi. Przykłady takich substancji obejmują fenytoinę (Dilantin), karbamazepinę (Tegretol), klonazepam (Klonopin), gabapentynę (Neurontin) i pregabalinę (Lyrica).

1. Napady padaczkowe są spowodowane przez niekontrolowane, powtarzalne czynności elektryczne, występujące wzdłuż nerwów w mózgu. Schorzenie może prowadzić do licznych możliwych objawów, takich jak utrata przytomności, szarpanie ruchów, skurcze i halucynacje.

2. Innym określeniem napadów drgawkowych jest termin medyczny „padaczka”.

3. Obecność drgawek jest jednym z podstawowych kryteriów stosowanych w celu zdiagnozowania tocznia.

4. Jeżeli ataki choroby ze względu na toczeń pojawią się z powodu aktywnego zapalenia mózgu, są one leczone dużymi dawkami sterydów.

5. Jeżeli napady spowodowane są przez obecność skrzepów krwi, są one leczone za pośrednictwem leków na krzepnięcie krwi, takich jak heparyna i warfaryna (Coumadin).

6. Jeżeli ataki spowodowane są obecnością powierzchni stałej blizn w mózgu (powstałych w wyniki poprzedniego stanu zapalnego, nieprawidłowego krzepnięcia krwi lub udaru mózgu), leczone są wówczas środkami przeciwdrgawkowymi.