Zaburzenia poznawcze w toczniu

Dysfunkcja poznawcza oznacza pojawienie się problemów z pamięcią długoterminową i / lub krótkotrwałą. Mogą jej również towarzyszyć problemy z koncentracją, decydowaniem, myśleniem abstrakcyjnym oraz zmiany osobowości. Szacuje się, że nawet do dziewięćdziesięciu procent ludzi, którzy mają toczeń, okazuje się mieć pewne problemy z pamięcią na podstawie formalnych testów diagnostycznych (tak zwanych testów neuropsychiatrycznych).

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

U większości ludzi nie jest to zauważalne, ale wiele osób rejestruje obecność znaczących, uciążliwych problemów. W skrajnych wypadkach, może to nawet spowodować jawne, poważne problemy z pamięcią (zwane otępieniem), a osoba może mieć nawet trudności z samodzielnym zadbaniem o siebie. Problemy z pamięcią i koncentracją w przebiegu tocznia są czasami określane jako „toczeń mglisty”. Niestety, u niektórych osób, problemy z pamięcią mogą być bardzo niszczące, powodując duże trudności w pracy, kłopoty w interakcjach społecznych i życiu rodzinnym – co może znacząco wpływać jakość na ich życia. W przypadku omawianych zaburzeń, możliwych jest wiele problemów na tle poznawczym.

Różne problemy mogą powodować rozmaite zaburzenia funkcji poznawczych u osób z toczniem. Należą do nich na przykład: depresja, zaburzenia lękowe, fibromyalgia, zaburzenia snu (takie, jak bezdech senny), i wiele innych. Przyczyną ich powstania w niektórych przypadkach jest reakcja organizmu na stosowane preparaty lecznicze. Lekarz na samym początku próbuje ustalić, czy są to zaburzenia funkcji poznawczych potencjalnie nadające się do leczenia (takie jak chociażby depresja). Dwa badania z roku 2012 przeprowadzone na terenie University of California w San Francisco, wykazały, że piętnaście procent pacjentów z SLE miało zaburzenia poznawcze w przebiegu choroby. Dotyczyło to zwłaszcza pacjentów otyłych, posiadających wysokie ciśnienie krwi lub udar mózgu i będących pozytywnymi dla obecności przeciwciał antyfosfolipidowych.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Najczęściej stwierdzanym zaburzeniem u tych pacjentów były zaburzenia pamięci. Sugeruje to, że stwardnienie tętnic, może odgrywać ważną rolę w tego rodzaju zaburzeniach poznawczych. Dlatego dla ludzi, którzy mają toczeń, bardzo ważne jest podejmowanie środków (odpowiednia dieta, ćwiczenia, obniżenie poziomu cholesterolu, utrzymanie prawidłowej masy ciała, nie palenie papierosów, itp.), by w ten sposób starać się uniknąć problemów z pamięcią.

Z kolein inne przeprowadzone badanie wykazało, że blisko jedna trzecia pacjentów z niedawno rozpoznanym toczniem i dysfunkcjami poznawczymi miał również depresję, dobrze znana przyczynę trudności z pamięcią. Jeśli masz poważne problemy z pamięcią, a lekarz ustalił, że toczeń nie jest u Ciebie szczególnie aktywny, a przy tym inne problemy, takie jak nieprawidłowe poziomy tarczycy, zostały wykluczone, to depresja, lęk i fibromialgia mogą być jednymi z najczęstszych przyczyn zaburzeń poznawczych u osób z toczniem.

Aby zobaczyć, czy może masz fibromyalgię, niepokój lub depresję. W przypadku, gdy przyczyną problemów z pamięcią okaże się depresja, stany lękowe lub fibromialgia, choroba powinna być traktowana wymienionymi wcześniej lekami. Należy przy tym zaznaczyć, iż podjęte leczenie może być w stu procentach skuteczne. Ważne jest, aby spróbować używać też innych środków w celu poprawy pamięci.

U niektórych osób za zaburzenia pamięci i procesów myślowych mogą być odpowiedzialne przeciwciała antyfosfolipidowe lub leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), co również należy brać pod uwagę. U ludzi, którzy mieli zdecydowaną postać tocznia neuropsychiatrycznego w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (na przykład udar mózgu, zapalenie opon mózgowych lub stany ostrego splątania), pozostałości zaburzeń poznawczych z uprzedniego uszkodzenia mózgu mogą być bardziej powszechne. Zespół organiczny mózgu występuje wtedy, gdy u danej osoby pozostają ciężkie, trwałe uszkodzenia mózgu, powstałe z powodu poprzedniego stanu zapalnego w toczniu OUN.

U pacjentów, którzy mają toczeń, mogą się rozwijać również inne przyczyny otępienia, takie jak na przykład choroba Alzheimera, które wcale nie muszą być spowodowane przez toczeń. W pozostałych przypadkach, dokładna przyczyna problemów z pamięcią nie jest do końca ustalona. Z zaburzeniami funkcji poznawczych związana jest większość chorób przewlekłych. W istocie, badania przeprowadzone w roku 2011 nie wykazały żadnej różnicy w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów, którzy mieli toczeń, w porównaniu do pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

W związku z tym, wydaje się, że problemy związane z pamięcią nie są specyficzne dla tocznia. Mogą one być związane z problemami w przebiegu innych chorób przewlekłych. Omawiane zaburzenia mogą także mieć wspólną przyczynę, taka jak uszkodzenie naczyń krwionośnych dostarczających krew do różnych części mózgu, lub mogą wynikać z wpływu na mózg rozmaitych zaburzeń autoimmunologicznych. Niemniej jednak, zaburzenia funkcji poznawczych mogą być dużym problemem u wielu ludzi, którzy mają toczeń, i zasługują na ich omówienie w tym miejscu.

Leczenie zaburzeń poznawczych wymaga poznania przyczyny ich powstania. Można na tej podstawie stwierdzić na przykład, jaka metoda leczenia będzie w danym przypadku najskuteczniejsza. Zaburzenia snu lub depresja mogą być leczone za pomocą rozpuszczalników krwi (jeśli u pacjenta istnieje wysoki poziom przeciwciał antyfosfolipidowych). U niektórych ludzi mogą być pomocne umiarkowane dawki steroidów, jeśli istnieją dowody na aktywnym tocznia w innych obszarach (badanie krwi i moczu może pokazać te dowody).

Niestety, leczenie tej przypadłości może być bardzo irytujące, ponieważ bardzo mało sposobów okazało się być pomocnymi. Pomocne może się okazać dowiedzenie się, jak można radzić sobie z problemami z pamięcią. Można to zrobić na przykład odwiedzając specjalistę od zaburzeń pamięci, który podpowie, jak można sobie radzić z zapomnieniem przy użyciu specjalnych technik terapeutycznych. Wartościową pomoc można też znaleźć w klinikach zajmujących się demencją, chorobą Alzheimera i zamkniętymi urazami głowy. Pomocne może być również odwiedzenie neurologa lub psychiatry (eksperci, którzy najczęściej zajmują się leczeniem osób z zaburzeniami poznawczymi). Są też pewne rzeczy, które można zrobić na własną rękę, aby spróbować poprawić swoją pamięć. Zwykle wymaga to intensywnego wysiłku ze strony poszkodowanego w celu pracy nad poprawą pamięci; jednakże potencjalne zyski mogą być również istotne z punktu widzenia poprawy jakości życia.

Jednym z kluczowych zaleceń terapeutycznych jest regularne wykonywanie ćwiczeń. Dostępne opracowania zalecają zwykle odpowiednie wykonywanie ćwiczeń fizycznych i podkreślają rolę aktywności w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych, zwłaszcza w chorobach takich, jak choroba Alzheimera. Badania pokazują, że ludzie, którzy korzystają regularnie z form aktywności fizycznej, są mniej narażeni na rozwój tych problemów w porównaniu do ludzi, którzy nie ćwiczą. Badania przeprowadzone w 2012 roku dodatkowo potwierdzają znaczenie takich ćwiczeń jako formy pomocy w problemach z pamięcią z powodu tocznia. W badaniu oceniano sto trzydzieści osiem kobiet, które miały toczeń.

Stwierdzono, że tylko pięć procent kobiet aktywnych fizycznie miało jakieś dysfunkcje poznawcze, podczas gdy aż dwadzieścia trzy procent osób, które nie były aktywne fizycznie, miało problemy z pamięcią. Kobiety, które miały zaburzenia poznawcze w tym badaniu były również znacznie bardziej narażone na pojawienie się u nich otyłości. Eksperci od SLA nie wiedzą, dlaczego właściwie ćwiczenia są tak ważne dla utrzymania dobrej pamięci i umiejętności prawidłowego myślenia. Być może aktywność fizyczna odgrywa bardzo dobrą rolę w utrzymaniu dobrego dopływu krwi do mózgu, ale potrzebne są dalsze badania wyjaśniające tę kwestię bardziej precyzyjnie. Jeśli masz toczeń, bardzo ważne jest, abyś starał się regularnie ćwiczyć.

1. Określenie „zaburzenia poznawcze” to termin używany do nazwania stanu, gdy pacjent ma trudności z pamięcią.

2. Dysfunkcja poznawcza jest bardzo częstym problemem u osób z toczniem.

3. Zaburzenia poznawcze mogą być spowodowane depresją, fibromialgią, stosowaniem niektórych leków, zaburzeniami snu lub zaburzeniami tarczycy, które mogą pojawić się wraz z toczniem.

4. Wykonuj samodzielne badania na obecność fibromialgii, lęku i depresji, jeśli masz jakiekolwiek zaburzenia poznawcze. Robi się tak w celu określenia, czy wymienione choroby mogą być przyczyną Twoich problemów pamięciowych i zaburzeń koncentracji.

5. Leczenie opisywanych zaburzeń jest w pierwszej kolejności skierowane na odkrycie przyczyny problemów z pamięcią (tak, jak w przypadku leczenia depresji).

6. W niektórych sytuacjach pomocniczo mogą być zastosowane steroidy lub leki przeciwzakrzepowe, aby sprawdzić, czy okażą się one pomocne.

7. Pomocne może być skonsultowanie się z neurologiem, psychiatrą lub kimś doświadczonym w pomaganiu osobom z problemami z pamięcią. Obecnie można skorzystać z pomocy kliniki, specjalizujących się w leczeniu demencji, choroby Alzheimera oraz zamkniętych urazów mózgu.

8. Upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi technikami wymienionymi, aby nauczyć się radzić sobie z problemami z pamięcią.