Zaburzenia ruchowe w toczniu

Istnieje kilka typów zaburzeń ruchowych w przebiegu tocznia. Najczęstszymi objawami jest drżenie, podczas którego ręce i głowa wstrząsają się tam i z powrotem, zarówno w spoczynku, jak i podczas przenoszenia. Wspomniane wstrząsy mogą wystąpić z wielu możliwych powodów. Jednymi z najczęstszych przyczyn drżenia są leki, takie jak steroidy i leki przeciwdepresyjne, jak i kofeina.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Najczęstszym rodzajem zaburzeń ruchu obserwowanym w toczniu jest tak zwana pląsawica, pojawiająca się ze względu na toczeń (słowo „pląsawica” pochodzi od greckiego słowa „taniec”). Wymienione schorzenie pojawia się u jednego do czterech procent pacjentów z toczniem. Pojawienie się choroby powoduje nagłe, niekontrolowane, krótkie ruchy ramion, nóg lub głowy. Epizody choroby mogą trwać przez kilka tygodni i często rozwiązać się samoczynnie, bez podejmowania jakiegokolwiek leczenia. Jednak czasami konieczne jest podawanie pacjentowi sterydów i leków neurologicznych. Omawiane schorzenie jest rzadkim rodzajem zaburzeń czynności ruchowych, które pojawiają się w przebiegu tocznia, ale jednak są ważne, dlatego nie należy pomijać ich w dyskusji.

Niektóre zaburzenia ruchowe (włączając w to wspomnianą pląsawicę) obserwuje się u ludzi, którzy mają dodatni wynik dla obecności przeciwciał antyfosfolipidowych. W takich przypadkach uważa się, że mogą one być związane z tak zwanym zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych. U tych osób lekami z wyboru są leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

1. Drżenie pojawiające się u osób, które mają toczeń, najczęściej występuje z powodu innych przyczyn, takich jak niektóre leki czy kofeina.

2. Najczęstszym zaburzeniem ruchu u pacjentów z toczniem jest tak zwana pląsawica. Powoduje ona obecność niekontrolowanych, gwałtownych ruchów ramion, nóg lub głowy. Chorobę traktuje się sterydami. Jednakże, nie jest niczym niezwykłym, że objawy drżenia ustępują samoczynnie, bez podejmowania jakiegokolwiek leczenia.

3. Obecność przeciwciał antyfosfolipidowych jest potencjalną przyczyną zaburzeń ruchowych, pojawiających się w przebiegu tocznia.