Zakażenia w toczniu

Wszyscy moi pacjenci dostają ode mnie polecenia, by każdej jesieni wzmocnili swe wysiłki zapobiegania grypie, jednak niektórzy z nich niestety i tak stają się jej ofiarą. Zwykle dzieje się to w konsekwencji niezastosowania się do moich wskazać lekarskich. Jeden z moich pacjentów zawsze chorował na grypę pomimo moich corocznych wykładów. Nie pamiętam dokładnie, co było jej przyczyną, ale – jak w przypadku większości pacjentów – prawdopodobnie było to coś w stylu „Nigdy nie chorowałem i nie będę chorował na grypę, więc nie ma co wcielać w życie jakichś specjalnych środków zmniejszających ryzyko jej wystąpienia” lub „Boję się skutków ubocznych proponowanych przez pana leków”.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Pamiętam, jak jedna z moich pacjentek zrozpaczona weszła do mojego gabinetu. Jej mąż, który był już po pięćdziesiątce, dostał silnego ataku grypy, podczas gdy był na ważnej konferencji biznesowej. Wkrótce potem zmarł w wyniku jej powikłań. Wcześniej jej mąż był bardzo zdrowym mężczyzną; nigdy wcześniej nie miał też grypy. Byłem bardzo zasmucony tą informacją. Dzięki niej mogłem jednak zobaczyć, jak zapalenie z powodu grypy może diametralnie zmienić resztę życia danej osoby. Po całej tej historii, pacjentka poprosiła mnie o przepisanie jej szczepionki przeciw grypie, którą ponawiała od tej pory jeden raz do roku. Taka profilaktyka jest bardzo łatwa do zignorowania, a jednocześnie będąc jednym z najważniejszych aspektów opieki medycznej; czasami jednak trzeba poważnego szoku, aby zrozumieć, jak ogromne jest jej znaczenie dla zdrowia i życia ludzi.

Zakażenia znajdują się w pierwszej trójce (ewentualnie dwójce) najczęstszych przyczyn śmierci u osób z toczniem. Innymi przyczynami będą choroby serca oraz sam toczeń. Jednakże, eksperci od tocznia uważają, że większości tych zgonów można by zapobiec, eliminując ryzyko chorób zakaźnych za pomocą szczepień, natychmiastowego leczenia ich antybiotykami, a także zrobienia przez pacjentów wszystkiego, co tylko mogą, aby kontrolować toczeń za pomocą środków nie wymagających tłumienia układu odpornościowego. Ponieważ zakażenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów u osób, które mają toczeń, zapobieganie im jest niezwykle istotne. Z racji tego stanu, niniejszy rozdział jest jednym z najważniejszych w tej książce.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Powikłań grypy (lub po prostu sama grypa) corocznie zabijają średnio trzydzieści tysięcy Amerykanów, najczęściej w okresie od października do kwietnia. Osoby, którym zmienił się układ odpornościowy (takie, jak osoby starsze, dzieci i ludzie, którzy mają toczeń), a także osoby, które cierpią na choroby przewlekłe (takie, jak choroby płuc, choroby serca i cukrzyca), to w większości ludzie, którzy nie wypadają dobrze w konfrontacji z grypą. Jednakże, także w ich przypadku niezwykle ważne jest zapobieganie możliwości pojawienia się infekcji. Chociaż grypie nie można nigdy zapobiec w stu procentach (bardzo łatwo jest bowiem zarazić się tą chorobą od drugiej osoby), można znacznie zmniejszyć nasilenie ewentualnej infekcji. Coroczne szczepienia przeciw grypie są statystycznie łatwym sposobem uniknięcia poważnego zakażenia.

Infekcje są jednym z trzech głównych przyczyn śmierci u osób, które – ze względu na obecność tocznia – cierpią w wyniku nieprawidłowego działania ich układu immunologicznego. Do czynników ryzyka należy również konieczność leczenia pacjentów preparatami immunosupresyjnymi (zostało to dokładnie omówione w Rozdziałach: 31, 32, 33, 34 i 37). Jednakże, możliwym jest zmniejszanie potencjalnego prawdopodobieństwa pojawienia się infekcji w toczniu za pośrednictwem przestrzegania kilku prostych środków ostrożności. Ludzie, którzy w pierwszej kolejności podejmą kroki niezbędne w kierunku zapobiegania zakażeniom, będą musieli przejść długą drogę – która poskutkuje jednakże zapewnieniem im dłuższego i zdrowszego życia pomimo obecności tocznia. W niniejszym rozdziale wyjaśniono, jak można zapobiegać infekcjom i jak można je leczyć.

W ciągu ostatnich kilku dekad znacząco poprawiły się metody terapeutyczne, stosowane dla tocznia rumieniowatego układowego (tocznia). Przed tym, gdy antybiotyki i sterydy stały się powszechnie dostępne, większość ludzi, którzy mieli toczeń, zmarło w ciągu pierwszych dwóch lat choroby. Natomiast teraz, więcej niż dziewięćdziesiąt procent pacjentów może dożyć dziesięciu lat i dłużej. Większość z ludzi, którzy mają łagodne postacie choroby i którzy nie doznali większych uszkodzeń narządów wewnętrznych, mogą osiągnąć normalną długość życia tak długo, jak będą skrupulatnie przestrzegali zaleceń ich opieki zdrowotnej odnośnie tocznia i będą mieli pod kontrolą możliwość potencjalnych powikłań. Wiedza na temat tego, jakie potencjalne powikłania mogą nastąpić, może być to pierwszym krokiem do podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych. Należy wiedzieć, iż głównym potencjalnym powikłaniem u ludzi, którzy mają SLE, są.

U ludzi, którzy mają toczeń, zgony występują w dwóch oznaczonych przedziałach czasowych z powodu różnych przyczyn. Pierwszy okres stanowi pierwsze pięć lat po diagnozie choroby. Zdecydowana większość ludzi, którzy umierają w tym czasie, robi to z powodu z komplikacji samego tocznia i ze względu na pojawienie się poważnych infekcji. Zakażenia te są wynikiem nieprawidłowych działań układu odpornościowego tych osób, powstałych ze względu na ich chorobę toczniową, a także dlatego, że ich układ odpornościowy jest tłumiony przez działanie leków potrzebnych do terapii tocznia. Generalnie, ci ludzie mają zdecydowanie bardziej poważne przypadki tocznia. Zwykle mają oni też poważne uszkodzenia zaangażowanych w chorobę ważnych narządów wewnętrznych, takich jak nerki, serce, płuca lub mózg.

Po pierwszych pięciu latach, główną przyczyną zgonów pacjentów z toczniem są choroby układu krążenia (w tym udary mózgu, zawały serca i zakrzepy), a zaraz za nimi infekcje. Zakażenia wydają się odgrywać większą rolę w niektórych częściach świata, niż w innych. Na przykład, badania z 2011 roku z Hongkongu, wykazały, że infekcja była przyczyną śmierci aż u sześćdziesięciu procent pacjentów, którzy mieli toczeń. Natomiast inne badania z 2011 roku z Chin wykazały, że zakażenie było główną przyczyną śmierci u pacjentów, którzy mieli toczeń. Odpowiedzią na pytanie, jak można zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym, zajmuje się Rozdział 21. Natomiast w niniejszym rozdziale omówiono, jak można zapobiegać ewentualnym powikłaniom infekcji.

Zakażenia są istotną potencjalną przyczyną śmierci w każdym momencie życia osoby, która ma toczeń. Lekarze szacują, że dwadzieścia do pięćdziesięciu procent wszystkich osób, które mają toczeń, będzie miało infekcje, które mogą przyczynić się do ich śmierci. Dlatego właśnie tak ważnym jest, aby wiedzieć, jak zapobiegać, identyfikować i leczyć potencjalne zakażenia.