Zawał serca i udar mózgu

W rzeczywistości, jest niezwykle ważne, aby widywać swojego reumatologa regularnie podczas leczenia tocznia – nawet, jeżeli dana osoba jest młoda i czuje się całkiem dobrze. Jakie są powody takich zaleceń?

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

– Główną przyczyną śmierci u osób z toczniem po pierwszych kilku latach od diagnozy są zaburzenia krążenia (zawały serca, udary mózgu i zakrzepy).

– Problemy te występują w znacznie młodszym wieku u osób chorujących na toczeń niż u ich rówieśników (sam mam kilku niespełna dwudziestoletnich pacjentów chorych na toczeń, którzy przebyli już zawał serca i udar mózgu).

-Lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są ekspertami w zapobieganiu występowaniu tych problemów. Mogą to robić poprzez monitorowanie i leczenie chorób sercowo-naczyniowych, wychwytywanie czynników ryzyka pojawienia się nadciśnienia tętniczego, regulację zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, leczenie cukrzycy, eliminowanie otyłości, kompensowanie braku ruchu, poprawę złej diety i namawianie pacjentów do rzucenia palenia.

Jeśli myślisz poważnie o długim, normalny życiu z toczniem, musisz wymienione powyżej zalecenia lekarskie potraktować priorytetowo, aby zapobiec możliwości występowania wspomnianych powikłań. Przeczytaj ten rozdział i staraj się o regularne wizyty u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (najlepiej wewnętrznego lekarza medycyny rodzinnej lub prywatnego lekarza rodzinnego), najlepiej co najmniej raz na sześć miesięcy, aby ściśle monitorował on stan Twojego zdrowia. Pamiętaj, że najlepszym lekarstwem jest medycyna zapobiegawcza.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Określenie „zdarzenie sercowo-naczyniowe” (lub w skrócie „wydarzenie CV”) to termin medyczny, który obejmuje problemy z sercem i naczyniami krwionośnymi w organizmie. Słowo „kardioprotekcyjne” odnosi się do serca, natomiast „vascular” odnosi się do naczyń krwionośnych organizmu. Zdarzenia sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów u osób z toczniem w Stanach Zjednoczonych. Zgony u osób z toczniem występują w rozkładzie dwumodalnym (innymi słowy, w dwóch różnych periodach), które są związane z różnymi wzorami śmiertelności. Jeśli osoba, która ma toczeń, umiera w ciągu pierwszych pięciu lat, to jest bardziej prawdopodobne, że zmarła na toczeń lub z powodu infekcji. Po pierwszych pięciu latach choroby, zgon następuje najczęściej z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych, a w drugiej kolejności z powodu aktywności tocznia i infekcji. Doktor Murray Urowitz w Toronto (Ontario, Kanada) jako pierwszy opisał ten bimodalny wzór w odniesieniu do tocznia.

Stwierdził on, że u ludzi którzy mieli toczeń od pięciu lat lub więcej, bardziej prawdopodobne było pojawienie się zarówno ataków serca lub nagłej śmierci sercowej (zostaną one szczegółowo omówione później), jak i innych schorzeń układu krążenia, takich jak udary i zakrzepy. Dlatego też, skoro zdarzenia sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów z toczniem, to niezwykle ważne jest, aby ludzie, którzy mają toczeń, zrobili wszystko, by mogli zmniejszyć ich szanse na rozwój wymienionych powikłań. Pomimo, że ataki serca i udary mózgu są dwoma z najczęstszych zdarzeń sercowo-naczyniowych, inne potencjalne możliwości obejmują również dusznicę bolesną, zaburzenia rytmu serca, zastoinową niewydolność serca, chorobę naczyń obwodowych i zakrzepy.

Zastanawiamy się, w jaki sposób choroba toczniowa może atakować serce i naczynia krwionośne, powodując pojawienie się w nich stanu zapalnego i uszkodzeń. Wspomniany rozdział skupia się na opisaniu tego, jak u ludzi, którzy mają toczeń, mogą rozwijać się problemy z sercem i naczyniami krwionośnymi. Należy przy tym zaznaczyć, iż te same problemy sercowo-naczyniowe występują również u ludzi, którzy nie mają choroby toczniowej. W rzeczywistości, choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci u wszystkich osób w Stanach Zjednoczonych, a ryzyko śmiertelności z ich powodu staje się jeszcze bardziej powszechne w miarę starzenia się pacjentów.

Jest to dobry punkt, aby zdefiniować kilka terminów medycznych związanych ze stwardnieniem tętnic. Lekarze opisują stwardnienie tętnic przy użyciu zarówno terminu „stwardnienie tętnic”, jak i „miażdżyca tętnicza”. Słowo „tętnicza” odnosi się do naczyń krwionośnych zwanych tętnicami, natomiast wyraz „miażdżyca” oznacza „blizny” lub „utwardzenie”. Innymi słowy, tak zwana miażdżyca tętnic oznacza dosłownie „stwardnienie tętnic”. Z drugiej strony, greckie słowo „athero” oznacza „wklejanie”. Dlatego też termin medyczny „arterioskleroza” odnosi się do nawarstwianie się w naczyniach krwionośnych gęstej substancji powodującej ich stwardnianie. Gromadząca się płytka składa się z cholesterolu i skrzepów krwi.

W miarę, jak objętość płytki narasta, zmniejsza się tym samym przepływ krwi w tętnicy. Tkanki i narządy ciała, które mają takie zatkane tętnice, mogą skończyć z coraz mniejszym przepływem krwi, a to powoduje brak możliwości dostarczania do nich odpowiednich ilości pożywienia i tlenu. Jeśli naczynie krwionośne zostanie całkowicie zablokowane, wtedy taka osoba może dostać ataku serca (jeśli zakrzep występuje w naczyniach krwionośnych, które odżywiają mięsień sercowy), udaru mózgu (jeżeli zakrzep występuje w mózgu), niedokrwienia jelita (jeśli zakrzep występuje w jelitach), jak również pojawienie się problemów w innych częściach ciała. Lekarze nazywają miażdżycę obecną w tętnicach serca (nazywanych również tętnicami wieńcowymi) chorobą tętnic wieńcowych. Gdy schorzenie występuje w naczyniach krwionośnych mózgu, nazywają to chorobą naczyniową mózgu (patrz: Rozdział 13). Natomiast gdy choroba występuje w innych naczyniach krwionośnych, jest nazywana chorobą naczyń obwodowych.

U ludzi, którzy mają toczeń, może się rozwijać miażdżyca (patrz: miażdżyca), powodując tym samym choroby układu krążenia, choroby naczyń mózgowych oraz choroby naczyń obwodowych, w młodszym wieku niż u innych ludzi. Jeśli opisywane problemy zaczną się pojawiać szybciej niż zwykle, zostały nazwane „przyspieszonym stwardnieniem tętnic” i „przyspieszoną miażdżycą”. Niektóre z przyczyn miażdżycy tętnic są podobne u osób z toczniem i u całej reszty populacji (są to takie przyczyny, jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, otyłość, podwyższony poziom cholesterolu oraz palenie papierosów). Jednak sama bezpośrednia obecność zapalenia toczniowego również odgrywa tu ważną rolę. W niniejszym rozdziale omówimy różne z tych przyczyn i postaramy się nakreślić pewne zalecenia, których przedsiębranie pomoże zmniejszyć możliwość wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych.