Zawał serca w toczniu

Zawał mięśnia sercowego – który jest powszechnie znany jako atak serca, występuje wtedy, gdy w tętnicy serca (zwanej tętnicą wieńcową) pojawia się skrzep krwi, powodujący, że część mięśnia sercowego umiera. Najczęstszym objawem zawału serca jest ból w klatce piersiowej, często opisywany jako uczucie ciężkiego ciśnienia w klatce piersiowej, często promieniującego (to znaczy rozprzestrzeniającego się) do ramienia lub szyi. Czasami dominującym objawem mogą być mdłości lub duszność.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Lekarz może zdiagnozować MI poprzez znalezienie typowych nieprawidłowości na elektrokardiogramie, wraz z wykonaniem dokładnego badania krwi, które zmierzy enzymy uwalniane z mięśnia sercowego na skutek uszkodzenia w wyniku MI. Przypadki wystąpienia zawałów serca z powodu obecności przeciwciał antyfosfolipidowych nie są bardzo częste. Jednak MI, w stosunku do innych problemów związanych z toczniem, są główną przyczyną zgonów u pacjentów z toczniem w Polsce.