Zażywanie Plaquenilu w toczniu

Hydroksychlorochina (Plaquenil) jest najczęstszym lekiem stosowanym w leczeniu ludzi, którzy mają toczeń. Plaquenil zmniejsza nasilenie choroby toczniowej, zwiększa długość życia pacjentów, którzy mają SLE oraz zmniejsza szanse na pojawienie się u nich zakrzepów naczyń krwionośnych. Liczne przeprowadzone badania wykazały, że hydroksychlorochina obniża także poziom cholesterolu. W wykonanym w 2012 badaniu potwierdzono, że zastosowanie omawianego preparatu obniża całkowity poziom cholesterolu o 7,6%, a zły cholesterol LDL aż o 13,7% w ciągu trzech miesięcy leczenia za jego pomocą.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej