Zespół antyfosfolipidowy w toczniu

Od trzydziestu do pięćdziesięciu procent pacjentów z toczniem będzie podatnych na rozwijanie się konkretnego typu przeciwciał, zwanych przeciwciałami antyfosfolipidowymi. W skład tej grupy przeciwciał wchodzą: przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant tocznia, przeciwciała beta-2 glikoproteiny oraz przeciwciała anty-fosfatydyloseryny. Przeciwciała antyfosfolipidowe mogą być identyfikowane przez pojawienie się fałszywych testów serologicznych w kierunku kiły (fałszywie dodatnie VDRL lub RPR) w laboratoryjnych analizach krwi.

Wielu chorych po 4 miesiącach w przebiegu tocznia notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Obecność tych przeciwciał może potencjalnie spowodować zwiększenie krzepnięcia krwi. Około pięćdziesiąt procent ludzi, którzy mają te przeciwciała, jest podatnych na powstanie problemów z krzepnięciem krwi. Problemy te wzrastają z czasem, jeśli nie są poddawane odpowiedniej kuracji leczniczej. Objawy związane z chorobą obejmują: pojawienie się zakrzepów w nogach (zwanych zakrzepicą żył głębokich, DVT), pojawienie się zakrzepów krwi w płucach (zwanych zatorem tętnicy płucnej, PE), pojawienie się zakrzepów w tętnicach mózgu, powodujących udar mózgu, pojawienie się zakrzepów w rdzeniu kręgowym, powodujące paraliż z powodu poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego, a nawet pojawienie się zakrzepów w tętnicach serca, powodujące zawał serca.

Ponadto, kobiety, które mają te przeciwciała i zajdą w tym czasie ciążę, narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak poronienia z powodu tworzenia się zakrzepów krwi w łożysku (organu, który łączy płód z matką w macicy). Wysypka znana jako plamica, jak zostało opisane powyżej, może być spowodowana tworzeniem się drobnych skrzepów krwi w małych naczyniach krwionośnych skóry. Z powodu tego problemu zwiększone jest krzepnięcie płytek krwi, a ich poziom może stać się nawet niższy od normalnego ze względu na płytki używane do zbudowania zakrzepu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Małe zakrzepy mogą również występować na zastawkach serca (to schorzenie zwane jest chorobą zastawek serca lub zapaleniem wsierdzia, libmana-sacksa), powodując trudności z normalnym przemieszczaniem się krwi w obrębie serca. Wielu reumatologów zaleca swoim pacjentom mającym te przeciwciała zażywanie codziennie niewielkiej dawki aspiryny, starając się w ten sposób zapobiegać tworzeniu się skrzepów krwi. W dalszej części postu zostaną omówione rozmaite rodzaje problemów, które mogą powodować zakrzepy z powodu zespołu antyfosfolipidowego. Następnie opisane zostanie, jak takie przypadki mogą być leczone.